ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

หนังสือเฉลิมพระเกียรติ “ตามรอยพระบาท เสด็จฯ อยุธยา”

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) จัดทำหนังสือ “ตามรอยพระบาท เสด็จฯ อยุธยา” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามรอยพระราชกรณียกิจมายังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

นายปราโมทย์ ทรัพย์เย็น ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า การจัดทำหนังสือเล่มนี้เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ โดยเนื้อหาในหนังสือจะเป็นการรวบรวมพระราชกรณียกิจเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงเสด็จมายังจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในการทำพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆ รวมไปถึงการเสด็จเยี่ยมเยือนพสกนิกรชาวไทยในพื้นที่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเพื่อให้ประชาชนได้ทราบถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่มีต่อปวงชนชาวไทย ด้านนางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ปรับปรุงหอจดหมายเหตุและราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัยเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มาเยี่ยมชมความสวยงามทั้งยังได้ความรู้ความประทับใจจากทุ่งมะขามหย่องนี้ ด้านนางสาวศลิษา หาญพานิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกลยุทธ์การตลาดและแบรนด์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่าทางธนาคารมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในการร่วมสนับสนุนหนังสือดังกล่าวเพราะเห็นว่าเป็นหนังสือที่ดีและมีคุณค่า   ต่อประชาชนชาวไทย ทั้งนี้ จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสามารถรับหนังสือเล่มนี้ได้โดยการโหลดแอปพลิเคชั่น Chill in Ayutthaya แล้วอัพโหลดรูปภาพท่านขึ้นหน้าเพจของแอปพลิเคชั่นในเฟซบุ๊ค เพียงเท่านี้ท่านก็สามารถรับหนังสือได้  

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ททท. สำนักงานพระนครศรีอยุธยา โทร. ๐ ๓๕๒๔ ๖๐๗๖ - ๗ และ www.chillinayutthaya.com           

แสดงผล 83 ครั้ง