ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเศรษฐกิจ

ททท. มุมไบรับรางวัล Best Destination International จากงาน Cinemascape 2012

ททท. สำนักงานมุมไบได้รับรางวัล Best Destination International จากการประกาศผลรางวัลในงาน Cinemascape 2012 ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้อง Ballroom โรงแรม Trident Nariman Point เมืองมุมไบ เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2555

งานดังกล่าวจัดขึ้นติดต่อกันเป็นครั้งที่ 6 และสำนักงานมุมไบเข้าร่วมงานเป็นครั้งที่ 2 นับเป็นงานส่งเสริมการขายด้านผู้ประกอบการภาพยนตร์ที่ใหญ่ที่สุดของเมืองมุมไบ และในปีนี้ ททท. มุมไบเข้าโดยได้จองพื้นที่ร่วมงานขนาด 8 ตารางเมตร จัดทำคูหาประเทศไทย รวมทั้งได้เชิญเจ้าหน้าที่ของกองกิจการภาพยนตร์ กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เข้าร่วมงานด้วยเพื่อให้ข้อมูลด้านการถ่ายทำภาพยนตร์ในประเทศไทย นอกจากนี้ งานดังกล่าวยังจัดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันกับงาน The 14th Mumbai Film Festival ด้วย

สำหรับสถิตการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยในช่วง 9 เดือนแรกของปีนี้ (มกราคม-กันยายน 2555 มีจำนวนทั้งสิ้น 464 เรื่อง ประกอบด้วย ภาพยนตร์สารคดี ภาพยนตร์โฆษณา/ประชาสัมพันธ์ ภาพยนตร์โทรทัศน์ มิวสิควีดีโอ รวมทั้งภาพยนตร์เรื่องยาว สร้างรายได้ทางการท่องเที่ยว 1,468.82 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 48.96 สำหรับทีมงานถ่ายทำจากอินเดียที่เดินทางไปถ่ายทำยังประเทศไทยในช่วงเวลาดังกล่าวมีจำนวนมากเป็นอันดับที่ 2 รองจากญี่ปุ่น รวมการถ่ายทำในประเทศไทยจำนวน 94 เรื่อง สร้างรายได้ทางการท่องเที่ยว 180.21 ล้านบาท (กองกิจการภาพยนตร์ กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา)   

แสดงผล 7 ครั้ง