ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

โครงการอนุรักษ์ประเพณี ไท-ยวน (ครบรอบ ๑๐๓ ปี วัดป๊อกแป๊ก)

ททท. สำนักงานลพบุรี  ขอเชิญทุกท่านร่วมอนุรักษ์ประเพณีไท-ยวน (๑๐๓ ปี วัดป๊อกแป๊ก) เฉลิมพระเกียรติแห่งบรมราชาภิเษกปีที่ ๖๐ และการเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ “ต้อนรับเสด็จพระสังฆราช แห่งประเทศศรีลังกา”  ระหว่างวันที่ ๔ – ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕  ณ  วัดป๊อกแป๊ก  ตำบลหนองโน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี

นายวัฒนพงษ์  โพธิ์นิ่มแดง  ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลพบุรี กล่าวว่า ชุมชนป๊อกแป๊ก สืบเชื้อสายโยนก ที่ได้อพยพมาจากเชียงแสน มากว่า ๒๐๐ ปี ซึ่งเรียกตัวเองว่า “ยวน”  เดิมเรียกว่า บ้านป่าเป๊ก ตามชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่ง ตระกูลไผ่ มีขนาดเล็กสูงเท่าหญ้าคา ต้นไม้ชนิดนี้เรียกว่า “ต้นเป๊ก” ดังนั้นจึงเรียกชุมชนนี้ว่า “บ้านป่าเป๊ก” ต่อมารัชกาลที่ ๕ ได้เกิดสงครามโลกครั้งที่ ๒ ได้มีทหารญี่ปุ่นมาสร้างทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเสียงกระทบของรางรถไฟ จึงได้เรียกผิดเพี้ยนจากป่าเป๊ก กลายเป็น “ป๊อกแป๊ก” และอีกนัยหนึ่งชุมชนแห่งนี้โดยทั่วไปจะมีอาชีพทำนา หลังจากว่างจากการทำนาแต่ละครอบครัวก็จะมีการ ทอผ้า จึงเกิดเป็นเสียงกระทบกันของไม้ทอผ้าดัง ป๊อก ๆ แป๊ก ๆ จึงเป็นที่มาของคำว่า “บ้านป๊อกแป๊ก”  และชุมชนป๊อกแป๊ก จะมีวัดเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ วัดป๊อกแป๊กจึงเป็นความผูกพันของวิถีชีวิตชาวชุมชนป๊อกแป๊ก ซึ่งวัดจะเปรียบเสมือนเป็นศูนย์รวมการกำเนิดชีวิตศูนย์กลางแห่งธารธรรมเพื่อพัฒนาจิตใจอันสงบตามวิถีแห่งพุทธศาสนา

และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติแห่งบรมราชาภิเษกปีที่ ๖๐ และการเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  จึงได้กำหนดจัดงานขึ้น ในระหว่างวันที่ ๔ – ๕ ธันวาคม  ๒๕๕๕ ณ วัดป๊อกแป๊ก ตำบลหนองโน อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี เพื่อเป็นการรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันเป็นมรดกอันล้ำค่าของประเทศให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อสังคมวัฒนธรรมประเพณีไท-ยวน ของคนยวนป๊อกแป๊ก ให้เป็นมรดกของท้องถิ่นสืบต่อไปซึ่งทุกท่านสามารถเข้าร่วมงานครั้งนี้ได้ โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจภายในงานดังกล่าว ดังนี้

วันอังคารที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๕

๑๘.๐๐ น.        - เจริญพระพุทธมนต์

                        - พิธีสืบชะตาไม้ค้ำคูน

วันพุธที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕

 

๐๗.๐๐ น.        - ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

                          โดยพระครูบาเหนือไทยโฆสิโตขี่ม้ารับบาตร

๐๙.๐๐ น.        - ต้อนรับเสด็จสมเด็จพระสังฆราช แห่งประเทศศรีลังกา

                        - พิธียกฉัตรขึ้นสู่วิหารวัดป๊อกแป๊ก

                        - พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากประเทศศรีลังกาประดิษฐานสู่วิหารวัดป๊อกแป๊ก

๑๓.๐๐ น.        - พิธีปลูกต้นโพธิ์จากประเทศศรีลังกา

                        - พิธีมอบของที่ระลึกจากสมเด็จพระสังฆราชฯ

๑๘.๐๐ น.        - ร่วมรับประทานอาหาร “ขันโตก”

๑๙.๐๐ น.        - พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา

                        - การแสดง แสง สี เสียง ชุด “ไท-ยวนร้อยเรียง ป๊อกแป๊กร้อยสามปี เฉลิมจักรีวงศ์ องค์มหาราชันย์”

ททท.สำนักงานลพบุรี  จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมอนุรักษ์ประเพณีไท - ยวน  (๑๐๓ ปี วัดป๊อกแป๊ก) เฉลิมพระเกียรติแห่งบรมราชาภิเษกปีที่ ๖๐ และการเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ “ต้อนรับเสด็จพระสังฆราช แห่งประเทศศรีลังกา” ระหว่างวันที่ ๔ – ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ  วัดป๊อกแป๊ก  ตำบลหนองโน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อ.ประสิทธิ์ โทร. ๐๘๑-๙๔๖๗๗๖๑ หรือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลพบุรี  โทร. ๐๓๖-๗๗๐๐๙๖-๗  ได้ทุกวันเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. www.tat7.com sหรือ Facebook Fanpage :Tat Lopburi

แสดงผล 17 ครั้ง