ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ขอเชิญเที่ยวงาน “ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลกและงานกาชาด ประจำปี ๒๕๕๕”

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา กรมศิลปากร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานพระนครศรีอยุธยา และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนกำหนดจัดงาน “ยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลกและงานกาชาด ประจำปี ๒๕๕๕” ระหว่างวันที่ ๗-๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๕

(รวม ๑๐ วัน) ณ บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองที่คณะกรรมการมรดกโลกแห่งองค์การสหประชาชาติได้ประกาศขึ้นทะเบียนอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมตั้งแต่ปี ๒๕๓๔ 

นายปราโมทย์ ทรัพย์เย็น ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า รายละเอียดการจัดงานในปีนี้มีกิจกรรมมากมาย ประกอบด้วย การบูชาพระบรมสารีริกธาตุ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า “หนึ่งตำบล  หนึ่งผลิตภัณฑ์” ของดี ๑๖ อำเภอ การแสดงศิลปวัฒนธรรมประเพณี และเอกลักษณ์ไทย   การออกร้านกาชาด สลากกาชาดการกุศล และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

และ พลาด ไม่ได้กับการสัมผัสบรรยากาศวิถีชีวิตไทยสมัยกรุงศรีอยุธยา การจำลองตลาดย้อนยุคโดยใช้เงินพดด้วงแลกซื้ออาหารคาว-หวาน และชมการแสดงแสง-เสียงยิ่งใหญ่ตระการตา ชุด “ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยา มหานคราเกริกเกรียงไกร”  (๑๐ วัน ๑๐ คืน) บัตรเข้าชมราคา ๒๐๐ บาท และ ๕๐๐ บาท

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานพระนครศรีอยุธยา จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวงาน “ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลกและงานกาชาด ประจำปี ๒๕๕๕” สอบถามรายละเอียดได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานพระนครศรีอยุธยา โทร. ๐ ๓๕๒๔ ๖๐๗๖-๗ หรือที่ทำการปกครองจังหวัด (เสมียนตราจังหวัด) ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชั้น ๒ อาคาร ๔ ชั้น  โทร. ๐ ๓๕๓๓ ๖๕๖๓

แสดงผล 18 ครั้ง