ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ขอเชิญร่วมงานประเพณีลอยกระทง จังหวัดชุมพร และจังหวัดระนอง ประจำปี 2555

 

ลอยกระทงในเมืองไทยมีมาตั้งแต่ครั้งกรุงสุโขทัย และเป็นประเพณีที่สำคัญอย่างหนึ่งของไทย  ซึ่งมีการปฏิบัติตามความเชื่อของแต่ละท้องถิ่น เช่น  เพื่อให้ความเคารพ  และขอบคุณน้ำที่อำนวยประโยชน์ต่างๆ  ต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์  รวมทั้งเป็นการสะเดาะเคราะห์ขอขมาพระแม่คงคาที่มนุษย์ได้ใช้ประโยชน์หรือทำความเสียหายแก่น้ำ

 วันลอยกระทง ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ตามปฏิทินจันทรคติไทย อยู่ในราวเดือนพฤศจิกายน  สำหรับประเทศไทยประเพณีลอยกระทงได้กำหนดจัดในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณที่ติดกับแม่น้ำ ลำคลอง หรือ แหล่งน้ำต่าง ๆ ซึ่งแต่ละพื้นที่ก็จะมีเอกลักษณ์ที่น่าสนใจแตกต่างกันไป

 จังหวัดระนองร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ ร่วมกันจัดงานประเพณีลอยกระทง  เทศบาลเมืองระนอง ประจำปี 2555 ณ ลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองระนอง ระหว่างวันที่ 20-28 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 โดยในงานจัดการประกวดนางงามมิตรภาพ  หนูน้อยนพมาศ  และประกวดกระทง     จากของสดหรือวัสดุธรรมชาติ อีกทั้งมีการแสดงดนตรี นักร้อง นักแสดง ฯลฯ เพื่ออนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมและประเพณีลอยกระทงให้สืบทอดต่อไป  สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองการศึกษา สำนักงานเทศบาลระนอง โทรศัพท์ 077 - 826051 เว็บไซต์จังหวัดระนอง  http://www.ranongcity.go.th

จังหวัดชุมพรร่วมกับเทศบาลเมืองชุมพรกำหนดจัดงานประเพณีลอยกระทง  เทิดไท้องค์ราชันย์  ประจำปี  2555  ณ ลานอเนกประสงค์หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองชุมพร  ระหว่างวันที่  27 – 28  พฤศจิกายน 2555  เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีเก่าแก่ของชาติไทยให้ดำรงอยู่สืบไป  และเป็นการฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมไทยอีกทั้งประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางการท่องเที่ยวของชุมพร  โดยในงานประเพณีลอยกระทง วันที่  27 พฤศจิกายน 2555 มีการแสดงโขนชุดใหญ่จากกรมศิลปากร ตอน“ศึกทศกัณฐ์  ศึกกุมภกรรณ  ศึกอินทรชิต” และในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2555    มีจัดการประกวดกระทงลอยใบตองดอกไม้สด  การแสดงวงดนตรีลูกทุ่ง  การประกวดสาวน้อยนพมาศ  หนุ่มน้อยนพมาศ ฯลฯ

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร  ศาลากลางจังหวัดชุมพร  ถนนไตรรัตน์  ตำบลนาชะอัง อำเภอเมือง  จังหวัดชุมพร  86000  โทรศัพท์/โทรสาร 077-658-077  เว็บไซต์  http://provice.prd.go.th/chumphon  หรือ  email : pr.chumphon@hotmail.com

 

แสดงผล 21 ครั้ง