ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

งานเทศกาลลอยกระทงหาดเจ้าสำราญ ก่อเมืองทราย สร้างเกาะไฟ ลอยกระทงสายกลางทะเล แสงเทียนนับพัน เต้นระบำบนท้องทะเล

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเพชรบุรี ขอเชิญชวนเที่ยว งานประเพณีลอยกระทงของจังหวัดเพชรบุรี ในช่วงเทศกาลประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2555 ซึ่งมีการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย ได้แก่ “งานเทศกาลลอยกระทงหาดเจ้าสำราญ ก่อเมืองทราย สร้างเกาะไฟ   ลอยกระทงสายกลางทะเล แสงเทียนนับพัน เต้นระบำบนท้องทะเล”  จัดโดย เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ  และชมรมการท่องเที่ยวหาดเจ้า ระหว่างวันที่ 24 - 28 พฤศจิกายน 2555 บริเวณสวนภูมิทัศน์ หน้าหาดเจ้าสำราญ ต. หาดเจ้าสำราญ  อ. เมือง จ. เพชรบุรี

 เทศกาลลอยกระทง เป็นเทศกาลสำคัญของชาวไทย ซึ่งที่หาดเจ้าสำราญ ได้มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด กอปรกับในปีนี้ เทศกาลลอยกระทงอยู่ใกล้เคียงกับ “วันมหาธีรราชเจ้า” วันที่ 25 พฤศจิกายน หรือวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้ทรงมีคุณูปการต่อชาวหาดเจ้าสำราญ ที่ทรงบุกเบิกพื้นที่แห่งนี้ ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายตราบจนปัจจุบัน เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ จึงได้จัดงานดังกล่าวขึ้น เพื่อสืบสานประเพณีไทยและเพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว อีกทั้งยังเป็นการปลุกกระแสการท่องเที่ยว เพื่อให้กลุ่มผู้ประกอบการได้ตื่นตัว ในการที่จะเตรียมพร้อมสำหรับการต้อนรับนักท่องเที่ยว

 โดยมีกิจกรรมภายในงานที่น่าสนใจมากมาย ได้แก่ การปล่อยโคม เล่นไฟ กระทงสายประทีป การลอยกระทงในทะเล(เรือโดยสาร) กิจกรรม ชิม ช็อป ริมหาด (การประกวด Green Food Good Test) การประกวดนางนพมาศ หนูน้อย   นพมาศและนางฟ้าจำแลง ลานเวทีดนตรี รำวงย้อนยุค การแสดงสินค้า OTOP และเทศบาล การประกวดกระทง การแสดง  การรำนาฏศิลป์ กิจกรรมมอเตอร์โชว์และโชว์เครื่องเสียง การแสดงจากศิลปิน ที่มีชื่อเสียง เป็นต้น

ในปัจจุบัน หาดเจ้าสำราญ นับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับพักผ่อนหย่อนใจที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดเพชรบุรี เพราะมีหาดทรายที่ขาวสะอาด สงบ ร่มรื่น หาดเจ้าสำราญยังเป็นแหล่งอาหารทะเลสดๆ จากเรือชาวประมงพื้นบ้าน อีกทั้งยังเป็นสถานที่สำหรับนั่งเรือชมธรรมชาติริมชายฝั่ง ชมวิถีชีวิตชาวประมงพื้นบ้านและที่สำคัญก็คือ เป็นสถานที่สามารถ   นั่งเรือเพื่อชม “วาฬบรูด้า” มหัศจรรย์แห่งท้องทะเลไทยอีกด้วย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ  โทร. 0 3244 1422-3

เทศกาลลอยกระทงปีนี้  ททท. สำนักงานเพชรบุรี ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมอนุรักษ์และสืบทอดประเพณีลอยกระทงของไทย ที่มีมาแต่โบราณของจังหวัดเพชรบุรี โดยสามารถร่วมกิจกรรมลอยกระทงได้ ภายในตัว อ. เมือง  จ. เพชรบุรี และ วัดเนรัญชราราม (27-28 พ.ย. 55) และวัดชะอำคีรี (28 พ.ย. 55)  อ. ชะอำ จ. เพชรบุรี  สอบถามข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี ได้ที่ ททท. สำนักงานเพชรบุรี โทร. 032-471005-6

แสดงผล 27 ครั้ง