ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

มประกวดภาพถ่ายภายใต้ชื่อโครงการ “ไหว้พระร้อยวัด มหัศจรรย์เมืองคนดี” ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ ๒

นายภาณุ  วรมิตร ผู้อำนวนการสำนักงาน ททท. สำนักงานสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุราษฎร์ธานี  ร่วมกับ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  และชมรมนักข่าวจังหวัดสุราษฎร์ธานี  กำหนดจัดกิจกรรมประกวดภาพถ่ายภายใต้ชื่อโครงการ  “ไหว้พระร้อยวัด  มหัศจรรย์เมืองคนดี” ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่  ๒ ในช่วงงานประเพณีชักพระ - ทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี ๒๕๕๕ ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ ๒๗ ตุลาคม – ๔ พฤศจิกายน ศกนี้

การจัดประกวดภาพถ่ายในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมสร้างการรับรู้เอกลักษณ์ของประเพณีและวัฒนธรรมของจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้เด่นชัดยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และร่วมสืบสานงานประเพณีชักพระฯ  ให้เป็นที่แพร่หลายสืบไป อีกทั้งยังสามารถนำภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดจัดทำเป็น Photo Bank  สำหรับการนำมาใช้งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของ ททท. ในโอกาสต่อไป สำหรับหัวข้อในการประกวดคือ  “ไหว้พระร้อยวัด  มหัศจรรย์เมืองคนดี”  ถ่ายทอดความรู้สึกผ่านภาพพุ่มผ้าป่า , รถพนมพระ , เรือพนมพระ การแข่งเรือยาว  หรือภาพความประทับใจอื่นๆ ของกิจกรรมภายในงาน โดยแบ่งรางวัลออกเป็น ๒ ประเภท คือ

ประเภทบุคคลทั่วไป และประเภทนักเรียน/นักศึกษา มีรางวัลประเภทละ ๕ รางวัล ดังนี้

    ๑. รางวัลชนะเลิศ                         เป็นเงิน  ๘,๐๐๐  บาท พร้อมประกาศนียบัตร

    ๒. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑      เป็นเงิน  ๕,๕๐๐ บาท พร้อมประกาศนียบัตร

    ๓. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒      เป็นเงิน  ๓,๕๐๐ บาท พร้อมประกาศนียบัตร

    ๔. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓     เป็นเงิน  ๒,๐๐๐ บาท พร้อมประกาศนียบัตร

    ๕. รางวัลชมเชย ๑ รางวัล           เป็นเงิน  ๑,๐๐๐  บาท พร้อมประกาศนียบัตร

ทั้งนี้ สามารถติดตามรายละเอียดของการสมัครได้ที่ แฟนเพจ  “เฟสบุ๊ค รุกสุราษฎร์ฯ”   https://www.facebook.com/fesBukhRukSuRasdr   หรือที่ ททท. สำนักงานสุราษฎร์ธานี โทร. ๐ ๗๗๒๘ ๘๘๑๗-๙ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป 

แสดงผล 5 ครั้ง