ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ททท. ร่วมกับมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ จัดกิจกรรม “ปฏิบัติบูชาลาพรรษาที่พระธาตุพนม ปีพุทธชยันตี 2600 ปี”

บ่ายวันนี้ (8 ตุลาคม 2555) ณ ลานกิจกรรม อาคารมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์กรุงเทพ)  นายสุรพล  เศวตเศรนี  ผู้ว่าการ ททท. พร้อมด้วย นายแพทย์บัญชา พงษ์พานิช  กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ ร่วมแถลงข่าวการจัดกิจกรรม “ปฏิบัติบูชาลาพรรษาที่พระธาตุพนม ปีพุทธชยันตี 2600 ปี” เชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมส่งท้ายปีพุทธชยันตีในวาระที่พระธรรมคำสอนของพระศาสดาได้รับการสืบสานมาครบ 2600 ปี ยกระดับงานประเพณีสู่งานปฏิบัติบูชาที่พระพุทธองค์ทรงสรรเสริญให้เป็นแบบอย่างของงานบุญ พร้อมชูจุดเด่นของภาคอีสานในการเป็นดินแดน “มหัศจรรย์แห่งศาสนา”  ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร จังหวัดนครพนม  ในวันที่  20 - 21 ตุลาคม 2555 

ด้วยในปี 2555 เป็นปีแห่งการเฉลิมฉลองการตรัสรู้ของพระพุทธองค์ที่ยาวนานถึง 2600 ปี เรียกว่าพุทธชยันตี นับได้ว่าเป็นวาระที่สำคัญยิ่ง ดังนั้นในฐานะที่ประเทศไทยเป็นดินแดนที่พระพุทธศาสนาหยั่งรากลึกเป็นหลักพื้นฐานในการดำเนินชีวิตของผู้คนในชุมชนและสังคมต่างๆ ซึ่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นพื้นที่หนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงร่องรอยของการเผยแผ่พุทธศาสนา ดังที่มีการสถาปนามหาธาตุเจดีย์และปูชนียสถานต่าง ๆ ทั่วทั้งแผ่นดินมาตั้งแต่สมัยทวารวดี โดยมีองค์พระธาตุพนม  เป็นศูนย์กลางและที่รวมศรัทธาของผู้คนในดินแดนที่ราบสูงสองฝั่งโขงทั้งลาว เวียดนาม กัมพูชาและไทยมานับพันปี   จวบจนปัจจุบัน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงเป็นดินแดนแห่งอริยสงฆ์ และเป็นต้นธารแห่งพระบูรพาจารย์สายวิปัสนาธุระ เช่น พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต  หลวงปู่เสาร์ กันตสีโล  หลวงปู่ชา สุภัทโธ  หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ  เป็นต้น นอกจากนี้ชาวอีสานยังเป็นผู้ที่มีวิถีชีวิต ที่ผูกพันแน่นแฟ้นและศรัทธาเลื่อมใสต่อพระศาสนาเป็นอย่างยิ่ง อันมีเทศกาลงานบุญและประเพณีต่างๆ เกี่ยวกับพุทธศาสนาตลอด 12 เดือน ที่เรียกว่า ฮีต 12 เป็นตัวอย่างรูปธรรมที่ชัดเจน                  

เพื่อเป็นการร่วมเฉลิมฉลองวาระอันเป็นมงคล ททท. โดยกองตลาดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ พร้อมด้วยภาคีชาวพุทธอีกหลายองค์กร จึงกำหนดจัดกิจกรรม  “ปฏิบัติบูชาลาพรรษา ที่พระธาตุพนม ปีพุทธชยันตี 2600 ปี”  โดยการสักการะบูชาพระอุรังคธาตุ ณ จอมเจดีย์ศรีโคตรบูรณ์ “พระธาตุพนม” ศูนย์กลางหลักของพุทธศาสนาแห่งลุ่มน้ำโขง อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวได้รับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือในการเป็น “มหัศจรรย์แดนศาสนา” ซึ่งจะจูงใจกลุ่มผู้นิยมการแสวงบุญและแสวงหาแก่นธรรม ให้เดินทางท่องเที่ยวเข้าสู่พื้นที่ภาคอีสานมากขึ้น

กิจกรรมสำคัญภายในงาน ประกอบด้วยการอาราธนานิมนต์ครูบาอาจารย์รูปสำคัญของไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมาแสดงธรรมและนำภาวนาตลอดคืนวันเสาร์ที่ 20 จนถึงรุ่งเช้าวันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2555  นอกจากนี้  ยังมีพิธีบุญบูชาประทักษิณรอบองค์พระธาตุพนมครั้งสำคัญด้วยขบวนแห่ต้นดอกไม้จังหวัดเลย  ขบวนแห่ปราสาทผึ้งโบราณจังหวัดสกลนคร  ขบวนบุญมาลัยดอกไม้ไผ่จังหวัดกาฬสินธุ์  ขบวนพุ่มมาลัยข้าวตอกจังหวัดยโสธร  และขบวนแห่ต้นกระธูป จังหวัดชัยภูมิ
เพื่อเป็นการแสดงถึงการระลึกคุณพระพุทธ  พระธรรม และพระสงฆ์ ด้วยการปฏิบัติบูชาและเครื่องสักการะตามประเพณีต่างๆของชาวอีสาน  ซึ่งเป็นการยกระดับและพัฒนารูปแบบประเพณีให้เป็นงานบุญเจริญสติภาวนาปฏิบัติธรรมอย่างครบถ้วนทั้งทาน ศีล สมาธิ และ ภาวนา

ผู้สนใจ ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 1672 เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทย  www.เที่ยวอีสาน.com  และ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ โทร. 0 2936 2800  หากต้องการซื้อแพ็คเกจท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะ ติดต่อได้ที่ บริษัทเนอวาน่า ทราเวล 0 2635 3445 - 6   หรือ www.nirvanatravel.co.th

แสดงผล 21 ครั้ง