ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

งานประเพณีโฮมบุญออกพรรษา “แห่กระธูป”

จังหวัดชัยภูมิ  ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครราชสีมา  จัดงานบุญยิ่งใหญ่   งานประเพณีโฮมบุญออกพรรษา “แห่กระธูป”  ในระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๕  ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ

 งานบุญเทศกาลออกพรรษา ถือเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่ เป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชนในพื้นที่ให้เกิดความเข้มแข็ง และถือว่า งานประเพณีโฮมบุญออกพรรษา “ต้นกระธูป”  ที่สูงและใหญ่ ที่ชาวบ้านอำเภอหนองบัวแดง จัดแต่งตามสไตล์อันหลายหลากของพื้นที่ อาทิ แต่งเป็นเศรษฐกิจพอเพียง หรือ สัตว์ต่างๆในนิยาย เป็นต้น  จำนวน  ๙ ขบวนแห่ (พิธีเปิดงาน ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๓๙ น.)ความยาวแต่ละขบวนกว่า ๑ กิโลเมตร สุดยิ่งใหญ่อลังการ  การประกวดต้นกระธูปที่ยิ่งใหญ่(ประกาศผล ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๔)  อีกทั้งกิจกรรมการแสดงดนตรีพื้นบ้านและมหรสพมากมาย  รวมถึงการแสดงและจำหน่ายสินค้าที่มีชื่อเสียงของเมืองชัยภูมิ  อันจะทำให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวยังดินแดนแห่งนี้สามารถเชื่อมโยงไปได้อย่างหลากหลาย อาทิ ๙ วัดเมืองชัยภูมิ เส้นทางธรณีวิทยาของ ๔ อุทยานแห่งชาติเมืองพญาแล  รวมไปถึงของดีอีกหลากหลายที่ทุกท่านไม่ควรพลาดในการเดินทางมาเยือนจังหวัดชัยภูมิ

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  ที่ว่าการอำเภอหนองบัวแดง   โทรศัพท์ ๐ ๔๔๘๗ ๒๑๒๓ ,ท้องถิ่นอำเภอ ๐๘ ๖๘๗๙ ๐๒๘๗  หรือที่  ททท. สำนักงานนครราชสีมา  โทรศัพท์  ๐ ๔๔๒๑ ๓๐๓๐, ๐ ๔๔๒๑ ๓๖๖๖   

 

แสดงผล 5 ครั้ง