ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

“ภูกระดึง” ปีมหัศจรรย์เมืองไทย- Miracle Thailand Year

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเลย  ขอเชิญท่านมาพิชิตภูเขาหินทรายยอดตัดที่เป็นที่ราบขนาดใหญ่ มีรูปร่างคล้ายใบบอนหรือหัวใจอันเป็นสัญลักษณ์ของความรัก   ในปีมหัศจรรย์เมืองไทย (Miracle Thailand Year) โดยจะมีกำหนด “เปิดการท่องเที่ยวและพักแรมบนยอดภูกระดึง” ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔  เป็นต้นไป

นางอัจฉพรรณ  บุญเจริญ  ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานเลย  กล่าวว่า อุทยานแห่งชาติภูกระดึง เป็นหนึ่งใน  “๗๗ มหัศจรรย์ ๗๗ จังหวัด มหัศจรรย์เมืองไทย” นักท่องเที่ยวสามารถชื่นชมธรรมชาติ ทั้งที่บริเวณป่าเปิด และป่าปิด  ซึ่งมีป่าสน และมีพันธุ์ไม้ดอก ไม้ใบ  รวมทั้งสัตว์ป่านานาชนิด  โดยเฉพาะ “ก่วมแดง หรือเมเปิล” สีแดงสดที่อยู่เคียงคู่กับตำนานการเดินเท้า “ครั้งหนึ่งในชีวิต เราคือผู้พิชิตภูกระดึง”  สำหรับค่าธรรมเนียมการเข้าชมอุทยานแห่งชาติภูกระดึง นั้น คนไทย ผู้ใหญ่ ๑๐๐ บาท และเด็ก ๕๐ บาท  ชาวต่างชาติผู้ใหญ่ ๕๐๐ บาท และเด็ก ๒๕๐ บาท  และค่าจ้างลูกหาบ ราคากิโลกรัมละไม่เกิน ๓๐ บาท  โดยในปีนี้ทางอุทยานแห่งชาติภูกระดึงได้รณรงค์ให้นักท่องเที่ยวร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้ภูกระดึงคงคุณค่าอย่างยั่งยืน อาทิ การลดปริมาณขยะ การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก การเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครพิทักษ์ภูกระดึง  และโครงการมัดจำบรรจุภัณฑ์  นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปท่องเที่ยว และพักค้างคืนบนยอดภูกระดึง ควรวางแผนการเดินทาง และสำรองการใช้บริการล่วงหน้า  เพราะมีการกำหนดจำนวนนักท่องเที่ยว เพียงวันละ ๕,๓๐๐ คน  (ข้างบนยอดภูกระดึง ๕,๐๐๐ คน  และ ที่พักบริเวณศูนย์บริการด้านล่างอีก ๓๐๐ คน)

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสำรองบ้านพัก เต็นท์ และพื้นที่กางเต็นท์ได้ที่ อุทยานแห่งชาติภูกระดึง โทร. ๐ ๔๒๘๗ ๑๓๓๓/ ๐ ๔๒๘๗ ๑๔๕๘/ www.dnp.go.th และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเลย โทร.  ๐ ๔๒๘๑ ๒๘๑๒/๐ ๔๒๘๑ ๑๔๐๕/email: tatloei@tat.or.th/ www.facebook.com/tatloei  Twitter: @tatloei 

แสดงผล 17 ครั้ง