ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ททท. ส่งมอบรางวัลแก่เยาวชนโครงการประกวดสารคดีหนังสั้น ตอน “จากต้นสาย...สู่ปลายเทียน”

บ่ายวันนี้ (18 กันยายน 2555) ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 10 อาคาร ททท.สำนักงานใหญ่ นางพัฒน์มาศ วงศ์พัฒนศิริ ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) พร้อมด้วย นายช้างน้อย กุญชร ณ อยุธยา ผอ.ฝ่ายการตลาดนิตยสารอะเดย์ ร่วมแสดงความยินดีและมอบรางวัล “DOCUMENTARY MOVIE” ให้กับเยาวชนไทยที่ได้ผ่านการคัดเลือกประกวดสารคดีสั้น หัวข้อ ‘จากต้นสาย...สู่ปลายเทียน’ จากการจัดทริปประกวดสารคดีสั้นในโครงการ ‘เยาวชนไทยเรียนรู้แหล่งอีสาน’  

สำหรับรายชื่อผู้ได้รับรางวัล ประกอบด้วย

- ทีมดาวหมีใหญ่ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  ได้รับรางวัลชนะเลิศ เป็นเงินรางวัล  20,000 บาท  

- ทีมอัญประกาศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับเงินรางวัล 15,000 บาท

- ทีมพระปฐมวิทยาลัย โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  รับเงินรางวัล 10,000 บาท 

- ทีม ป.4 Creative Home ได้รับรางวัลชมเชย รับเงินรางวัล 5,000 บาท

 ททท. กำหนดจัดโครงการ ‘เยาวชนไทยเรียนรู้แหล่งอีสาน’  ขึ้น โดยมุ่งหวังให้กลุ่มเป้าหมายคือเยาวชน ได้รับความรู้จากกิจกรรมการท่องเที่ยว และเพื่อให้การส่งเสริมการท่องเที่ยวในมิติการเรียนรู้ของภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือในความหลากหลายที่แตกต่างจากภูมิภาคอื่นภายใต้ภาพลักษณ์ “แหล่งเรียนรู้...อู่อารยธรรม” เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้นอกห้องเรียน และตอกย้ำภาพลักษณ์อีสานให้เห็นชัดเจนมากขึ้น รวมทั้งส่งเสริมให้กิจกรรมหรือแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้สามารถสื่อสารและประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจให้เกิดขึ้นแก่กลุ่มเยาวชน ซึ่งเป็นตัวแทนของนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่ได้ถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับจากกิจกรรมและสร้างกระแสการท่องเที่ยวในการเพิ่มเครือข่ายให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวไปสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากขึ้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองตลาดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  โทรศัพท์ 0 2250 5500 ต่อ 1370-1  โทรสาร 0 2250 5583 และ 0 2250 7453  www.facebook.com/CreativeIsan

แสดงผล 11 ครั้ง