ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ขอเชิญเที่ยวงาน “ประเพณีทิ้งกระจาด ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี ประจำปี 2555”

จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) คณะกรรมการศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรเอกชน จัดงาน “ประเพณีทิ้งกระจาด ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี ประจำปี 2555” ในระหว่างวันที่ 3 - 7 และวันที่ 12 - 15 กันยายน 2555 

ณ บริเวณสมาคมตงฮั้วฮ่วยก้วง ถนนพันคำ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีการทิ้งกระจาดของท้องถิ่นอันดีงาม และสืบทอดความสัมพันธ์ระหว่างชาวไทย กับชาวไทยเชื้อสายจีน ที่มี มาเป็นเวลานาน

ในวันที่ 3 กันยายน 2555 เชิญชมขบวนแห่อัญเชิญเจ้าพ่อหลักเมือง การแสดงขบวนต่างๆ อาทิเช่น ขบวนกลองศึก และสิงโต วูซู ขบวนมังกร 9 เซียน ขบวนเอ็งกอบู๊ ขบวนเทพธิดาโปรยดอกดาวเรือง ขบวนประธานพิธี ผู้มีเกียรติ และคณะกรรมการขบวนลูกหลานเจ้าพ่อ ขบวนตั่วล่อโก้ว ขบวนมิตรภาพสัมพันธ์ไทย - จีน ขบวนฮูลาฮูบ ขบวนคนต่อขา ขบวนมังกรทองนครสวรรค์ เป็นต้น

กำหนดจัดงาน

    วันที่ 3 กันยายน 2555
    เวลา 08.00 น. ชมขบวนแห่อัญเชิญเจ้าพ่อหลักเมือง 
    เวลา 20.00 น. ชมการแสดงมังกรทองเล่นไฟ

    วันที่ 4 กันยายน 2555
    เวลา 18.00 น. ชมขบวนแห่โคมไฟ, ร่วมพิธีลอยกระทง

    วันที่ 5 กันยายน 2555
    เวลา 10.00 น. ร่วมประมูลตะเกียง (ที่ตี่เต็ง)
    เวลา 15.00 น. ทิ้งกระจาดให้ทาน

    วันที่ 6 - 7 กันยายน 2555
    มีงิ้ว 2 คณะ, ลิเก, ภาพยนตร์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี โทร 0 3553 5380  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุพรรณบุรี โทร. 0 3553 6030 , 0 3553 5789 , 0 3553 6189 หรือ www.TATsuphan.net

แสดงผล 25 ครั้ง