ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

สัปดาห์ท่องเที่ยวหมู่บ้านไม้ดอก-ไม้ประดับ จังหวัดนครนายก วันที่ 20 - 24 กันยายน 2555 ณ หมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับคลอง 15 อำเภอองครักษ์

ชวนมาชมไม้ดอก  เชิญมาเลือกไม้ดัด  และคัดไม้ล้อม  เลือกซื้อของดีไปจัดสวน

ตลอดแนวถนนที่ขนานไปกับคลอง 15 ยาวกว่า  8 กิโลเมตรของหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับ  ถูกจับจองจากชาวสวนดอกไม้ที่จัดวางพรรณไม้หลากสีนานาชนิดที่สวยงามชื่นตาชื่นใจ  เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร  แหล่งช็อปปิ้งไม้ดอกไม้ประดับแหล่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย  จนปัจจุบันเป็นจุดแวะพักสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางก่อนเข้านครนายกหรือก่อนเดินทางกลับบ้า

จุดเด่นของหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับคลอง  15  เป็นที่รวบรวมพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับหลากชนิด  ซึ่งนับว่าเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย  เช่น ไม้ดอก ไม้ประดับ  บอนไซ  ไม้ถัก  ไม้ล้อม  และอุปกรณ์ในการจัดสวนในราคาขายส่ง  มีร้านจำหน่ายพันธุ์ไม้  ทั่วทุกภาคในประเทศมาซื้อจากที่นี่ไปขายต่อ    นักท่องเที่ยวที่หลงใหลในสีสันของพันธุ์ไม้  ไม่ควรพลาดที่จะแวะชมและเลือกซื้อกลับบ้าน

เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์แหล่งผลิตไม้ดอกไม้ประดับที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย  ถ่ายทอดวิชาการด้านการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ  รวมทั้งพัฒนาปรับปรุงคุณภาพและเปิดโอกาสให้ผู้ผลิต-ผู้ซื้อโดยตรงเพื่อขยายตลาดทั้งทางตรงและทางอ้อม   จังหวัดนครนายก  ร่วมกับอำเภอองครักษ์  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอองครักษ์  และชาวสวนผู้ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ คลอง 15   จัดมหกรรมไม้ดอก – ไม้ประดับ จังหวัดนครนายก วันที่  20-24 กันยายน  2555  ณ  หมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับ คลอง 15  อำเภอองครักษ์   จังหวัดนครนายก    ภายในงานมีกิจกรรมหลักที่น่าสนใจ  อาทิ

  • ชมการประกวด  ได้แก่  ไม้ดอก  ไม้ใบ  ไม้พุ่ม 
  • ชมการแข่งขัน  ได้แก่  ไม้ถัก  จัดสวนถาดชื้น  การจัดสวนหย่อม  กรอกถุงเพาะชำ
  • ชมจุดสาธิต  ได้แก่  สวนวาสนา (สมุนไพร  พืชสวนครัว)  สวนนพมาศ (ไม้ถัก)  ไร่หญ้าเปี๊ยก  (หญ้าจัดสวน)  สวนป้าผาด 2 (ขยายพันธุ์ไม้ดอก-ไม้ประดับ)  สวนลัดดาไม้ไทย (สัปปะรดสี)  สวนเสนอพันธุ์ไม้  (ขยายพันธุ์คริสติน่า)  สวนนงนุชพันธุ์ไม้ (ชาดัดรูปสัตว์, ไม้ถัก)
  • เลือกซื้อสินค้า  OTOP  สินค้าชุมชนและท้องถิ่น
  • เลือกซื้อพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับนานาชนิดๆ และอุปกรณ์สำหรับตกแต่ง/จัดสวน

นายบูรณศักดิ์  ฤกษ์สำรวจ   ผู้อำนวยการสำนักงาน  ททท.สำนักงานนครนายก  กล่าวว่า หมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับคลอง 15  เป็นแหล่งท่องเที่ยวและจุดแวะชมแวะซื้อพรรณไม้ดอกไม้ประดับที่มีราคาย่อมเยาและอุปกรณ์จัดสวนนานาชนิด   

ก่อนจะเดินทางเข้าตัวเมืองนครนายก   แวะเที่ยวเขตทหารน่าเที่ยว “โรงเรียนเตรียมทหาร” และ “โรงเรียนนายร้อย จปร.”  พักรับประทานอาหารกลางวันก่อนจะมุ่งหน้าไปชมสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่สุดของเมืองไทย  เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใน  “ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ”  และ  “เขื่อนขุนด่านปราการชล”  หนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ที่สร้างระบบชลประทานให้ประชาชนชาวนครนายกและจังหวัดใกล้เคียงได้ใช้ทรัพยากรน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ก่อนจะเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพหรือนอนพักสักคืนที่นครนายกและเดินทางท่องเที่ยวในวันรุ่งขึ้น 

ติดต่อสอบถามข้อมูลและตัวอย่างเส้นทางท่องเที่ยวได้ที่  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  (ททท.) สำนักงานนครนายก  โทร. 037-312-282,  037-312-284  เปิดบริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ   ตั้งแต่เวลา  08.30–16.30 น.  หรือดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.tat8.com

 

 

แสดงผล 7 ครั้ง