ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

เทศกาลหมูย่างเมืองตรัง ครั้งที่ ๒๓

นายจรัญ   ชื่นในธรรม   ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานตรัง  แจ้งว่า  จังหวัดตรัง เมืองแห่งความสุข  โดย สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง  หอการค้าจังหวัดตรัง และชมรมผู้ประกอบการหมูย่างจังหวัดตรัง  กำหนดจัดงานเทศกาลหมูย่างเมืองตรัง ครั้งที่ ๒๓  ในวันอาทิตย์ที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๕  ณ ลานหน้าพระบรม  ราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕  ถนนพระรามพัทลุง  อำเภอเมือง จังหวัดตรัง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์หมูย่าง     อันเป็นอาหารพื้นเมืองที่มีชื่อเสียงของจังหวัดตรังให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดตรัง ตลอดจนสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการหมูย่างและเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร   กิจกรรมในงานจะมีการจำหน่ายหมูย่างของผู้ประกอบการกว่า ๓๐ ราย ในราคาพิเศษต่ำกว่าท้องตลาด  โดยจะจำหน่ายในราคากิโลกรัมละ ๓๘๐ บาท จากราคาปกติกิโลกรัมละ ๔๐๐  บาท  ส่วนหัวและขากิโลกรัมละ ๑๒๐  บาท  ซึ่งชมรมผู้ประกอบการหมูย่างจะมอบเงินส่วนหนึ่งจากชมรมฯ เพื่อเป็นสาธารณกุศล  นอกจากนี้  ยังมีการเดินขบวนพาเหรดแฟนซีจากสถานศึกษาต่างๆ   การจำหน่ายสินค้า OTOP การแสดงและกิจกรรมบนเวที  พร้อมทั้งประกวดการปรุงอาหารโดยใช้หมูย่างนำมาทำเป็นอาหารสูตรใหม่ในโครงการ “ตำรับหมูย่างสู่สุขภาพที่เป็นสุข” สำหรับพิธีเปิดงานจะมีขึ้นในเวลา ๐๗.๓๐ น.  ได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข( นายวิทยา บุรณะศิริ) เป็นประธานในพิธีเปิด

ททท.สำนักงานตรัง  จึงขอเชิญนักท่องเที่ยวเยี่ยมชมงานเทศกาลหมูย่างเมืองตรัง ครั้งที่ ๒๓ พร้อมสัมผัสกับสวยงามของแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดตรัง อาทิ หินงอกหินย้อยในเวิ้งและโถงถ้ำที่ ถ้ำเลเขากอบ  สัมผัสธรรมชาติกับสะพานศึกษาเรือนยอดไม้(Canopy Walkway)แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ที่สวนพฤกษศาสตร์สากลภาคใต้ (ทุ่งค่าย)  ตลอดจนลิ้มลองอาหารเลิศรสเอกลักษณ์ของจังหวัดตรังไม่ว่าจะเป็นติ่มซำ โกปี้ ทั้งยามเช้าและยามค่ำคืน  ขนมเค้กจังหวัดตรัง อาหารทะเลสดๆ เป็นต้น 

สอบถามรายละเอียดได้ที่ หอการค้าจังหวัดตรัง โทร. ๐ ๗๕๒๒ ๕๓๕๓ หรือ ททท.สำนักงานตรัง โทร. ๐ ๗๕๒๑ ๕๘๖๗, ๐ ๗๕๒๑ ๑๐๕๘

แสดงผล 10 ครั้ง