ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

เที่ยวเมืองกาญจน์ อาหารอร่อย จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2555

จังหวัดกาญจนบุรีเตรียมเปิดสำรับอาหารอร่อย 31 สิงหาคม-2 กันยายน นี้ ในเทศกาล “เที่ยวเมืองกาญจน์ อาหารอร่อย จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2555” เครือข่ายชมรมผู้ประกอบการค้าอาหารจังหวัด ขานรับ ประกาศพัฒนาศักยภาพความอร่อย สะอาด ถูกสุขอนามัย  รองรับการเป็นเมืองท่องเที่ยว และอาหารอร่อย สู่การค้าเสรีอาเซียน รวมสุดยอดเมนูอร่อยจากร้านอาหารต่างๆ ทั้ง 13 อำเภอกว่า 100 รายการ สำรับอาหารพื้นบ้านวัฒนธรรมพื้นถิ่น และอาหารนานาชาติจากโรงแรมชื่อดังของจังหวัดกาญจนบุรี

ว่าที่ ร้อยตรี เชิดศักดิ์ จำปาเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ประธานการแถลงข่าว การจัดงานเทศกาล ”เที่ยวเมืองกาญจน์ อาหารอร่อย จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2555” กล่าวว่า จังหวัดกาญจนบุรีเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของประเทศไทย มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนจังหวัดกาญจนบุรี ในแต่ละปีมีเป็นจำนวนมาก และด้วยนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ที่ต้องการให้ผู้บริโภคมีความปลอดภัยในการซื้ออาหารบริโภคจากร้านค้าทั่วไป อีกทั้งผู้ประกอบ การค้าอาหารในจังหวัดกาญจนบุรีเปิดให้บริการเป็นจำนวนมาก จังหวัดจึงมีนโยบายที่จะพัฒนาผู้ประกอบการร้าน อาหาร ที่เปิดให้บริการในจังหวัดกาญจนบุรี ให้ก้าวสู่ความมีมาตรฐานอาหารอร่อย สะอาด และปลอดภัย เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการค้าอาหารของจังหวัดกาญจนบุรี ที่จะพัฒนาการค้าอาหารรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน และเมืองศูนย์กลางการค้าฝั่งตะวันตก จากโครงการทวาย ในอนาคต จึงได้มอบหมายให้เครือข่ายชมรมผู้ประกอบการค้าอาหารจังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้ดำเนินการ จัดกิจกรรมการพัฒนาผู้ประกอบการค้าอาหาร ภายใต้ชื่อโครงการ “เที่ยวเมืองกาญจน์ อาหารอร่อย”   โดยได้ดำเนินการตามโครงการมาตั้งแต่ต้นปี 2555

นายวิเชียร เจนตระกูลโรจน์ ประธานเครือข่ายชมรมผู้ประกอบการค้าอาหารจังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่า ภายหลังจากที่จังหวัดมีนโยบายให้ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการค้าอาหารจังหวัดกาญจนบุรี ให้มีมาตรฐาน อร่อย สะอาด ถูกสุขอนามัย จึงได้จัดตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการจัดทำ โดยการพัฒนาผู้ประกอบการค้าอาหารจากสมาชิกของเครือข่ายชมรมฯ ซึ่งมีสมาชิกในปัจจุบันรวม 150 ร้านจาก 13 อำเภอของจังหวัด รวมทั้งห้องอาหารจากโรงแรมต่างๆ ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดด้วย

โครงการ”เที่ยวเมืองกาญจน์ อาหารอร่อย” เป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้มีความรู้ความชำนาญ ในด้านต่างๆ เกี่ยวกับอาชีพประกอบการค้าอาหาร และการตรวจสอบมาตรฐานการปรุงอาหาร ทั้งรสชาติ วัตถุดิบ และการให้บริการ เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความประทับใจในการใช้บริการร้านอาหาร นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ให้กับร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการ และผ่านการตรวจสอบ ในรูปแบบของการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชนแขนงต่างๆ ในจังหวัด และผลิตรายการเพื่อการประชาสัมพันธ์โครงการการ และร้านอาหารที่ได้รับการรับรอง ผ่านสื่อเคเบิ้ลทีวีท้องถิ่น และเคเบิ้ลทีวีดาวเทียม เป็นต้น

“สำหรับการจัดกิจกรรมเทศกาล “เที่ยวเมืองกาญจน์ อาหารอร่อย ประจำปี 2555” ในระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม-2 กันยายน 2555 ณ บริเวณลานหน้าศาลา 60 พรรษามหาราช จะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะประชาสัมพันธ์ ร้านอาหารอร่อยของจังหวัดกาญจนบุรี ที่ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการค้าอาหารจังหวัดกาญจนบุรี งานจะมีขึ้น 3 วัน โดยวันเปิดเทศกาล คือวันที่ 31 สิงหาคม 2555 จะมีอาหารต่างๆ ที่ผ่านเข้าโครงการมาโชว์ และให้ผู้ที่มาร่วมงานได้ชิมรสชาติอาหารแต่ละชนิด จากร้านอาหารและห้องอาหารของโรงแรม กว่า 100 รายการ วันที่ 1กันยายน 2555 เป็นการโชว์อาหารพื้นบ้าน ของจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งมีตำนานอาหารจากชนชาติต่างๆ ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดกาญจนบุรี และการแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้าน อาทิ ชนชาติ ไทย,กะเหรี่ยง,มอญ และลาวโซ่ง วันที่ 2 กันยายน 2555 เป็นการจัดแสดงและจำหน่ายอาหารนานาชาติ จากโรงแรมต่างๆ ของจังหวัดกาญจนบุรี ที่เข้าร่วมโครงการ”

ประธานเครือข่ายชมรมผู้ประกอบการค้าอาหารจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวอีกว่า  ซึ่งในวันเปิดเทศกาล “เที่ยวเมืองกาญจน์ อาหารอร่อย จังหวัดกาญจนบุรี” จะมีการมอบป้ายสัญลักษณ์ความอร่อย สะอาด ถูกสุขอนามัย และการบริการที่ดี ให้กับร้านค้าที่ผ่านการคัดเลือก ซึ่งสัญลักษณ์ดังกล่าวคือ สัญลักษณ์ของโครงการ เที่ยวเมืองกาญจน์ อาหารอร่อย รับประกันจากจังหวัดกาญจนบุรี และเครือข่ายชมรมผู้ประกอบการค้าอาหารจังหวัดกาญจนบุรี

ซึ่งการจัดกิจกรรมนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ของจังหวัดกาญจนบุรี ให้การสนับสนุน อาทิ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกาญจนบุรี  เทศบาลเมืองกาญจนบุรี  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี  สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี  ชมรมโรงแรมรีสอร์ท และสนามกอล์ฟ จังหวัดกาญจนบุรี และบริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด

แสดงผล 6 ครั้ง