ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

“มหัศจรรย์มรดกไทย...ลิเก” เปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการ ททท. ชวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติร่วมงาน ๒๐-๒๒ กรกฎาคมนี้

เย็นวันนี้ (๒๐กรกฎาคม ๒๕๕๕)  ณ พาร์ค พารากอน  ศูนย์การค้าสยามพารากอน  นายสุรพล เศวตเศรนี  ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “มหัศจรรย์มรดกไทย...ลิเก” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยว ผ่านการแสดงลิเกไฮเทค    ที่ผสมผสานเทคนิคมัลติมิเดียทันสมัย โดยมี นางวิไลวรรณ  ทวิชศรี  รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) พร้อมแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนเข้าร่วมงาน

 

 นายสุรพล เศวตเศรนี เปิดเผยว่า “การจัดงาน “มหัศจรรย์มรดกไทย... ลิเก”  ถือเป็นความพยายามเชื่อมโยงวิถีไทยเข้ากับการท่องเที่ยว  ที่จะเป็นการสื่อสารเอกลักษณ์ความเป็นไทยและเติมเต็มประสบการณ์แก่นักท่องเที่ยวได้สัมผัสถึงความร่ำรวยทางศิลปวัฒนธรรมไทย นอกเหนือจากทรัพยากรทางการท่องเที่ยวอันหลากหลาย  ทั้งที่เป็นมรดกทางธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย โดยเฉพาะ “ลิเก” เป็นอีกหนึ่งความบันเทิงที่อยู่คู่กับสังคมไทยมายาวนาน”

  “ลิเกไทย เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่ต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัว สะท้อนภูมิปัญญาไทยในเชิงวรรณกรรม  นาฏศิลป์การร่ายรำ ความเป็นเจ้าบทเจ้ากลอน ซึ่งในครั้งนี้ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดย ททท. ได้สร้างสรรค์รูปแบบในการนำเสนอลิเกไฮเทคที่ทันสมัย เพิ่มความน่าสนใจให้กับลิเกมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและตัวศิลปิน ควบคู่กับการสร้างมูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยว  สอดคล้องกับนโยบายการเพิ่มคุณค่า หาจุดต่าง (Value Creation) เป็นการต่อยอดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์”   นายสุรพล กล่าว

นางวิไลวรรณ  ทวิชศรี  กล่าวว่า “การจัดงาน “มหัศจรรย์มรดกไทย... ลิเก”  เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ ททท. ต้องการสนับสนุนแนวความคิดในการถ่ายทอดมรดกไทย โดยเลือก “ลิเก” มาเป็นสื่อทางวัฒนธรรมในครั้งนี้ โดยมีการผสมผสานเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ทันสมัยมานำเสนอเพื่อให้เกิดความน่าสนใจ และสอดรับกับนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งยังตอบสนองยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว Thainess - Thai Touch ที่สามารถเข้าถึงจิตวิญญาณ ความเป็นไทยที่สัมผัสได้  และตอบโจทย์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ Creative Tourism ได้เป็นอย่างดี

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย  การแสดงลิเกในยุคต่างๆ การประชันปี่พาทย์ การนำปี่พาทย์มาบรรเลงในแนวดนตรีสากล  การแสดงเพลงพื้นบ้านพาเที่ยวไทยของคณะลำตัดแม่ขวัญจิตร กิจกรรมร่วมสนุกกับเทคโนโลยี Live Argumented ด้วยการถ่ายภาพกับลิเกดังทั่วฟ้าเมืองไทย ตลอดจนการแสดงชุดพิเศษที่ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านลิเกทั้ง ๕ ท่าน ได้แก่ 

      - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุกูล โรจนสุขสมบูรณ์ รองคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
      - คุณครูบุญเลิศ นาจพินิจ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ลิเก) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๓๙
      - คุณครูวิโรจน์ วีระวัฒนานนท์ 
      - คุณครูเด่นชัย อเนกลาภ ศิลปินลิเกอาวุโส 
      - คุณพงษ์ศักดิ์ สวนศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านลิเกไทย ที่ปรึกษาการจัดทำบทการแสดงลิเกไฮเทค ที่ให้เกียรติมาช่วยให้การแสดงมีสีสันมากขึ้น

การจัดงาน “มหัศจรรย์มรดกไทย... ลิเก” ในครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นภายใต้นโยบายของรัฐบาลที่ประกาศให้ปี ๒๕๕๕ เป็น “ปีมหัศจรรย์เมืองไทย” หรือ “Miracle Year” และ ททท. ได้จัดกิจกรรมที่สอดรับกับแคมเปญส่งเสริมการท่องเที่ยว “Amazing Thailand” โดยใช้ชื่อว่า “ปีมหัศจรรย์เมืองไทย ๒๕๕๕” หรือ “Miracle Year of Amazing Thailand 2012” ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว อันจะเป็นส่วนสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจ ทั้งยังสามารถแสดงให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้รับรู้ถึงมรดกทางวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นไทยที่งดงามยิ่ง

งาน “มหัศจรรย์มรดกไทย...ลิเก”  กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๒  กรกฎาคม ๒๕๕๕  เวลา ๑๒.๐๐ – ๒๑.๓๐ น. ณ พาร์ค พารากอน ศูนย์การค้าสยามพารากอน  (ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าชม) โดยเฉพาะในช่วง ๑๘.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. ของทุกวันจะมีการจัดแสดง “ลิเกไฮเทค ท่องเที่ยวไทย” นำเสนอความสวยงามของประเทศไทยทั้ง ๔ ภาค ผ่านวรรณคดีไทย ได้แก่

     ๑) เรื่อง “สังข์ทอง” ตอน หนีนางพันธุรัต นำแสดงโดย ไชยา มิตรชัย นำเสนอถึงความสวยงามของภาคเหนือ
     ๒) เรื่อง “ขุนช้าง ขุนแผน” ตอน ศึกชิงนาง นำแสดงโดย ณัฐ นำเสนอถึง วิถีชีวิตชุมชนสองฝั่งน้ำของภาคกลาง
     ๓) เรื่อง “ก่องข้าวน้อยฆ่าแม่” นำแสดงโดย ทูลไท บางระจัน นำเสนอถึง แหล่งอารยธรรมภาคอีสาน
     ๔) เรื่อง “พระอภัยมณี” ตอน พระอภัยมณีเรือแตก นำแสดงโดย ดร.อนุกูล  โรจนสุขสมบูรณ์ นำเสนอถึง เสน่ห์แห่งท้องทะเลของภาคตะวันออก

แสดงผล 37 ครั้ง