ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ผจญภัยกับกิจกรรมล่องแก่งลำน้ำสาน

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเลย ขอเชิญท่านร่วมเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวเชิงผจญภัย ล่องแก่งแห่งลำน้ำสาน อำเภอภูเรือ แห่งเดียวในภาคอีสาน 

นางอัจฉพรรณ  บุญเจริญ  ผู้อำนวยการ  ททท.สำนักงานเลย  กล่าวถึงกิจกรรมท่องเที่ยวแห่งใหม่นี้ว่า  “ลำน้ำสาน” มีต้นกำเนิดจากภูหลวง ผ่านพื้นที่ ๖ ตำบลของอำเภอภูเรือ  ไปบรรจบกับแม่น้ำเหือง  ความยาวประมาณ ๔๐ กิโลเมตร  จุดที่ล่องแก่ง ห่างจากที่ว่าการอำเภอภูเรือ ประมาณ ๙ กิโลเมตร มีตั้งแต่ระดับ ๑-๕  ระยะทาง ๑๓ กิโลเมตร มีแก่งทั้งหมด ๕๙ แก่ง อาทิ แก่งเกลี้ยง แก่งลาดนกขี้ถี่ แก่งคอนบ่า และมีเรือไว้บริการประมาณ ๔๐ ลำ ซึ่งสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ประมาณ ๓๒๐ คน ต่อวัน รับรองได้ว่านักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสธรรมชาติที่สวยงามของสองฝั่ง รวมทั้งความตื่นเต้นท้าทายตลอดลำน้ำ

เพื่อความสะดวกในการประกันภัยให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่าน ก่อนร่วมกิจกรรมขอให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ อบต.ลาดค่าง เพื่อการอำนวยความสะดวกก่อนทุกครั้ง   อัตราค่าบริการ ๗๐๐-๑,๐๐๐ บาทต่อคน (ขึ้นอยู่กับระยะทาง)  ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อบต.ลาดค่าง  โทร.๐-๔๒๘๐-๗๖๐๔/๐๘-๖๒๒๓-๒๕๕๘/www.tumbonladkang.com    และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเลย โทร. ๐ ๔๒๘๑ ๒๘๑๒/๐ ๔๒๘๑ ๑๔๐๕/email: tatloei@tat.or.th/ www.facebook.com/tatloei

แสดงผล 33 ครั้ง