ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

12 มิถุนายน ขอเชิญนักท่องเที่ยวหัวใจใหม่ ร่วมปลูกป่า ทำฝายผสมผสาน ทำโป่งเทียม ณ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเพชรบุรีและอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน  ขอเชิญนักท่องเที่ยวหัวใจใหม่ และหมู่คณะต่างๆ ร่วมกันปลูกป่า รักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ผืนป่าตะวันตก  ทำฝายผสมผสานกักเก็บน้ำและทำโป่งเทียมแหล่งอาหารของสัตว์ป่าได้ ในวันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2555 เวลา 08.30 น. ณ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน อ. แก่งกระจาน จ. เพชรบุรี

สืบเนื่องจากอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของจังหวัดเพชรบุรี    เป็นแหล่งต้นน้ำปราณบุรี แม่น้ำเพชรบุรี ซึ่งเป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ ที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรมของเพชรบุรี เป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าหลากหลายชนิด อาทิ ช้างป่าและสัตว์หายาก ได้แก่ นกกระลิงเขียดหางหนาม จระเข้น้ำจืด ตลอดจนเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีทะเลหมอกตลอดปี และแหล่งดูนกที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย  ดังนั้น เพื่อเป็นการช่วยกันดำรงรักษาสภาพความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าตะวันตกให้เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสนับสนุนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  ททท. สำนักงานเพชรบุรี จึงได้สนับสนุนโครงการ เพาะเมล็ดพันธุ์วันพ่อ ปลูกต่อวันแม่ ดูแลวันสมเด็จย่า ในพื้นที่ป่าแก่งกระจาน และขอเชิญชวนทุกท่านร่วมใจปลูกต้นไม้  ในวันที่ 12 มิถุนายน 2555  ซึ่งตรงกับวันประกาศจัดตั้งอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป โดยทางอุทยานฯ จะจัดเตรียมกล้าไม้ไว้ให้และผู้ที่ร่วมปลูกจะต้องนำอุปกรณ์ จอบ เสียม สำหรับปลูกต้นไม้มาเอง

สำหรับหมู่คณะ หน่วยงานใด ต้องการจองพื้นที่ปลูกต้นไม้ ทำฝายผสมผสานกักเก็บน้ำหรือทำโป่ง  เทียมแหล่งอาหารของสัตว์ป่า ในวันที่  12 มิถุนายน 2555 กรุณาติดต่อประสานงานล่วงหน้าได้ที่ อุทยานแห่งชาติ  แก่งกระจาน  โทร. 0 3245 9293, 089-8269941, 089-9152619

 นอกเหนือ จากการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่สิ่งแวดล้อมแล้ว ขอเชิญทุกท่านท่องเที่ยวในอำเภอแก่งกระจานและพื้นที่ใกล้เคียง อาทิ ชมทะเลหมอกเขาพะเนินทุ่ง ล่องเรือยางแม่น้ำเพชร ชมทิวทัศน์ยามเย็นบนสันเขื่อน นั่งรับประทานอาหารบริเวณริมเขื่อนกับหลากหลายเมนูปลาน้ำจืดที่ได้จากเขื่อนแก่งกระจาน ไหว้ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ที่อุทยานพระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิม ชมการสร้างบ้านดินที่ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง 

สอบถามรายละเอียดการเดินทางท่องเที่ยวและที่พัก ได้ที่  ททท. สำนักงานเพชรบุรี  โทร 032 471 0005 - 6   facebook  :  Tat Phetchaburi

แสดงผล 22 ครั้ง