ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ททท.จัดงานมหัศจรรย์วันวิสาขบูชาโลกฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับจังหวัดนครปฐม และวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร จัดงาน “มหัศจรรย์ วันวิสาขบูชาโลก” ฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้ สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า ตามแผนสนับสนุนโครงการยุทธศาสตร์ และนโยบายรัฐฯ เพื่อผลักดันและส่งเสริมการท่องเที่ยว ภายใต้โครงการ ปีมหัศจรรย์เมืองไทย ๒๕๕๕ (Miracle Year of Amazing Thailand) ให้เกิดการท่องเที่ยวภายในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น

นายวิวัฒน์ชัย บุญยภักดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลไทยได้ประกาศให้ปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ เป็นปีแห่งการเฉลิมฉลองพุทธชยันตี เนื่องจาก เป็นปีที่พระพุทธศาสนามีอายุครบ ๒๖๐๐ ปี ประกอบกับในปีนี้ แนวคิดหลักในการท่องเที่ยวไทยที่ทางรัฐบาลกำหนดไว้ คือ มหัศจรรย์เมืองไทย (Miracle Thailand)

ททท.ร่วมกับจังหวัดนครปฐมและวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร จัดงาน “มหัศจรรย์วันวิสาขบูชาโลก” ณ วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร จังหวัดนครปฐม ในวันที่ ๑-๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ โดยมีแนวคิดที่จะจัดงานวัน“วิสาขบูชาโลก” ขึ้นให้ยิ่งใหญ่และเป็นสากล ในรูปแบบกิจกรรมที่สื่อถึงความมหัศจรรย์ในวันสำคัญทางพุทธศาสนาครั้งนี้ และในปี 2555 นี้ ยังตรงกับปีแห่งการฉลอง ๒๖๐๐ ปีแห่งพุทธชยันตี หรือการเฉลิมฉลองเนื่องในวาระแห่งการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยสาเหตุที่เลือกจัดงานที่พระปฐมเจดีย์ จังหวัดครปฐม เนื่องจากเป็นสถานที่แรกที่พระพุทธศาสนาเข้ามาในดินแดนสุวรรณภูมิ

ทั้งรูปแบบการจัดงานกำหนดภายใต้ธีม “ดอกบัว” เนื่องจากเป็นดอกไม้สำคัญทางพระพุทธศาสนาที่นิยมใช้ในการกราบไหว้บูชาพระรัตนตรัย โดยในพุทธประวัติบันทึกไว้ว่า ดอกบัวมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สำคัญในวันวิสาขบูชา ซึ่งได้แก่ การประสูติ เนื่องจากทันทีที่พระองค์ประสูติ ทรงดำเนินด้วยพระบาท ๗ ก้าว และแต่ละก้าวก็มีดอกบัวผุดรองรับทุกก้าวอย่างน่าอัศจรรย์ รวมทั้งพระพุทธเจ้าใช้ดอกบัวเป็นกุศโลบายแทนการอธิบายถึง คน ๔ ประเภท ที่เปรียบดั่งดอกบัว ๔ เหล่าอีกด้วย

โดยไฮไลท์ภายในงานแบ่งออกเป็น  ๔  ส่วน ประกอบด้วย

๑. พิธีเปิดด้วยขบวนแห่ยิ่งใหญ่“มหัศจรรย์วันวิสาขปูรมี  พระปฐมเจดีย์ศรีนัครา” เพื่อร่วมกันแสดงออกของความศรัทธาและร่วมกันสักการะองค์พระปฐมเจดีย์ โดยพิธีเปิดงานในวันที่ ๑ มิถุนายน จะมีการจัดขบวนแห่ “มหัศจรรย์วันวิสาขปูรมี  พระปฐมเจดีย์ศรีนัครา” เพื่อสักการะพระปฐมเจดีย์ศรีนัครา นำเสนอตำนานพระปฐมเจดีย์ทั้ง 3 ยุค ซึ่งจัดว่าเป็นประวัติศาสตร์แห่งพระพุทธศาสนาของประเทศไทย โดยขบวนจะเริ่มเดินจากพระราชวังสนามจันทน์ผ่านตัวเมืองนครปฐมมายังองค์พระปฐมเจดีย์ หลังจากนั้นจะมีการสวดของพระสงฆ์ 120 รูปจาก 5 ประเทศ ได้แก่ จากประเทศไทย พม่า ศรีลังกา เวียดนามและจีน

๒. “มหัศจรรย์ใบโพธิ์ เชิญประชาชนมีส่วนร่วมหล่อพระพุทธรูปปางตรัสรู้ โดยททท.ได้จัดเตรียมใบโพธิ์ (ทองเหลือง) ๖,๐๐๐ ใบ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้เขียนชื่อ- นามสกุล เพื่อเป็นสิริมงคลกับตนเองและครอบครัว โดยจะนำใบโพธิ์ทั้งหมดไปหล่อพระพุทธรูปปางตรัสรู้ในวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ (วันวิสาขบูชา) ซึ่งจะนำไปถวายให้วัดพระปฐมเจดีย์ให้ประชาชนร่วมสักการะต่อไป

๓. การแสดงแสง สี เสียง “ย้อนรอยตำนานพระปฐมเจดีย์” ในวันที่ ๑ – ๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลาแสดง ๑๙.๓๐ - ๒๐.๐๐ น. โดยแบ่งเนื้อหาของการแสดงเป็น ๓ เป็นองค์ คือ

- การเผยแผ่พระพุทธศาสนามาในดินแดน สุวรรณภูมิ สมัยสุวรรณภูมิ 

- ย้อนตำนานการก่อสร้างพระปฐมเจดีย์ เรื่องพญากง -  พญาพาน สมัยสุวรรณภูมิ

- ยุคความเรืองรองขององค์พระปฐมเจดีย์ ในรัชกาลที่ ๔ - ๖ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

๔. เชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์, เจริญจิตภาวนา เพื่อถวายพระพรแก่ในหลวง และเพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง ๒๖๐๐ ปีแห่งพุทธชยันตี และเวียนเทียนรอบองค์พระปฐมเจดีย์ร่วมกัน

          นายวิวัฒน์ชัย กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆภายในงาน ได้แก่ นิทรรศการ “มหัศจรรย์แห่งพระพุทธเจ้า” จัดแสดงในรูปแบบ Installation Art  โดยใช้เทคนิคแบบสื่อผสมผสาน โดยจะฉายเวลา ๑๑.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. ชั่วโมงละ 2 รอบ/รอบละ 15 นาที ซึ่งภายในโซนนิทรรศการจะจัดจำลองป่า เนื่องด้วยสังเวชนียสถานทั้ง ๔ ล้วนเกิดในป่า แบ่งออกเป็น ๔ องค์ ได้แก่ ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนาและปรินิพาน

กิจกรรม ๕ กิจกรรมออมบุญ :  ๕ มหัศจรรย์ ๕ มงคล ๕ บุญ ประกอบด้วย ๑. นั่งวิปัสสนา      ๒. กิจกรรมเส้นทางบุญ  ๓. สักการะองค์พระสารีริกธาตุ  ๔. กิจกรรมสอยดาว ทายปริศนาธรรมของทางวัด และ ๕. การร่วมห่มองค์พระปฐมเจดีย์/เขียนใบโพธิ์ทอง รวมทั้งยังมีการจัดกิจกรรมการประกวดโคมแขวน ประกวดภาพถ่าย “มหัศจรรย์วันวิสาขบูชา” โดย Panasonic ซึ่งผู้ที่สนใจส่งผลงานภาพถ่ายเข้าร่วมประกวดได้ ทาง www.lumixfriends.com ตั้งแต่วันที่ ๕-๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ และการจัดแสดงภาพถ่ายพระปฐมเจดีย์ ภายใต้แนวคิด แรงศรัทธา โดยจัดแสดงภาพถ่ายพระปฐมเจดีย์ในทุกยุค ทุกสมัย จาก ช่างภาพทั่วไป นำผลงานมาแสดงภายในงาน

          ทั้งนี้ นอกจากการจัดงาน “มหัศจรรย์ วันวิสาขบูชาโลก” ที่วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร ในวันที่ ๑-๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ แล้ว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยยังได้เข้าร่วมกับศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ในสังฆราชูปถัมภ์ จัดนิทรรศการงานสัปดาห์ส่งเสริมพุทธศาสนาขึ้น เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาโลก ประจำปี ๒๕๕๕ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม-๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ อีกด้วย

ด้านนายนิมิต จันทน์วิมล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่าทางจังหวัดนครปฐมและวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้เข้าร่วมจัดงานฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของของสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยการจัดงาน”มหัศจรรย์ วันวิสาขบูชาโลก” ขึ้นที่วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร จังหวัดนครปฐมในครั้งนี้ เพราะทางจังหวัดนครปฐมได้ประกาศให้ปีนี้ เป็นปีแห่งการรณรงค์ทางพุทธศาสนาอยู่แล้ว โดยทางจังหวัดได้มีการรณรงค์ให้หน่วยงานราชการ และประชาชนแต่งกายด้วยชุดสีขาวระหว่างวันที่ ๒๖ พฤษภาคม - ๔ มิถุนายน ๒๕๕๕

สำหรับวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร ซึ่งเป็นปูชนียสถานอันสำคัญของประเทศไทย มีประวัติความเป็นมายาวนานในแผ่นดินสุวรรณภูมิ เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นที่เคารพสักการบูชาของบรรดาพุทธศาสนิกชนทั่วโลก องค์พระปฐมเจดีย์ไม่ได้เป็นเจดีย์ที่เก่าที่สุดของสุวรรณภูมิ แต่เป็น พระมหาธาตุหลวง ในยุคทวารวดี และท้ายที่สุด จังหวัดนครปฐม และวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมงานในครั้งนี้เพื่อเป็นกุศลแก่ตนเองและครอบครัว

“ผมคิดว่าในชีวิตหนึ่งของคนไทย น่าจะได้มากราบองค์พระปฐมเจดีย์สักครั้ง และครั้งนี้ก็น่าจะเป็นโอกาสดีที่พุทธศาสนิกชนจะได้มากราบองค์พระปฐมเจดีย์ เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ตนเองเนื่องในโอกาสฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี” นายนิมิตกล่าว

แสดงผล 19 ครั้ง