ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ททท. ขอเชิญชายไทยอายุ ๒๐ ปีขึ้นไปร่วมสืบสานงานบุญประเพณี “บวชนาคช้าง” ที่ยิ่งใหญ่ของจังหวัดสุรินทร์

จังหวัดสุรินทร์โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ อำเภอท่าตูม องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดจัดงาน “ประเพณีบวชนาคช้างเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ” ประจำปี ๒๕๕๕ ในวันที่ ๓-๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ หมู่บ้านช้าง(ศูนย์คชศึกษา) อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุรินทร์

นางสาวบุณยานุช วรรณยิ่ง ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุรินทร์ กล่าวว่า หมู่บ้านช้างบ้านตากลาง เป็นหมู่บ้านช้างเลี้ยงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยมีชุมชนที่มีการสืบทอดวัฒนธรรมการเลี้ยงช้าง และมีภาษาพูดของตนเองคือ ภาษากวยหรือกูย ซึ่งยังคงรักษาวัฒนธรรมประเพณีโบราณมาแต่บรรพบุรุษ อาทิเช่น การเซ่นไหว้ศาลปะกำ (การเซ่นไหว้บรรพบุรุษเพื่อเอาฤกษ์เอาชัยก่อนออกไปคล้องช้าง) ประเพณีการแต่งงานและการบวช ได้แก่ “งานประเพณีบวชนาคช้าง” ที่สืบทอดมานานกว่า ๒๐๐ ปี ชาวกวยจะนำบุตรหลานที่มีอายุครบ ๒๐ ปี และอยู่ในละแวกเดียวกัน จะนัดบวชพร้อมกัน โดยมีความเชื่อว่าการบวชนี้ถ้าจะให้ได้ชื่อเสียงหรือบุญมากจะต้องขี่ช้างแล้วแห่ไประยะไกลๆ และมีผู้คนร่วมขบวนแห่นาคเป็นจำนวนพันคน ซึ่งจะแห่นาคจากหมู่บ้านด้วยช้างไปที่วังทะลุ (เป็นบริเวณที่ลำน้ำชีไหลมาบรรจบกับลำน้ำมูล โดยมีเกาะกลางน้ำ เรียกว่าดอนบวช) และจะทำพิธีบรรพชาอุปสมบทที่บริเวณดอนบวช เนื่องจากในอดีตที่วัดยังไม่มีโบสถ์ จึงเปรียบเกาะกลางแม่น้ำคือ “สิมน้ำ” ซึ่งการทำพิธีดังกล่าวจะจัดขึ้นในช่วงวันขึ้น ๑๓-๑๕ ค่ำ เดือนหก เป็นประจำทุกปี เพื่อให้พระที่บวชใหม่ได้ปฏิบัติธรรมในช่วงเข้าพรรษาเพื่อจะได้บุญมากเพราะเป็นช่วงที่พระภิกษุเคร่งวินัย จังหวัดสุรินทร์จึงได้กำหนดจัดงาน “ประเพณีบวชนาคช้างเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ” ประจำปี ๒๕๕๕ ในวันที่ ๓-๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ หมู่บ้านช้าง(ศูนย์คชศึกษา) อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยพิธีบวชนาคตามแบบชาวกวยโบราณ พิธีสู่ขวัญนาค ขบวนแห่นาคเฉลิมพระเกียรติฯ ด้วยช้างนับร้อยเชือกไปบริเวณวังทะลุ พิธีเซ่นไหว้ขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และพิธีอุปสมบท ภาคกลางคืนชมมหรสพสมโภช โดยมีกิจกรรมไฮไลท์ คือ ขบวนแห่นาคเฉลิมพระ   เกียรติฯ ด้วยช้างกว่า ๑๐๐ เชือก ประกอบด้วยขบวนช้างเฉลิมพระเกียรติ ขบวนช้างพระผู้ใหญ่

ขบวนแห่วิถีชีวิตชาวบ้าน ขบวนพ่อแม่ และญาติของนาค ขบวนแห่นาคด้วยช้าง และขบวนแห่บั้งไฟพญาช้าง ทั้งนี้นาคจะนุ่งโสร่งไหม สวมเสื้อสีขาว คลุมไหล่ด้วยผ้าหลากสี สวมชฎาบนศีรษะขึ้นแห่บนหลังช้าง ที่เขียนหน้าตาสวยงาม แล้วแห่จากหมู่บ้านไปจนถึงบริเวณวังทะลุ ขบวนนาคที่นั่งอยู่บนหลังช้างดูงดงาม ตระการตา ท่ามกลางเสียงดนตรีประโคมอันเป็นภาพที่น่าประทับใจ ซึ่งมีกำหนดการจัดงาน ดังนี้

• วันพฤหัสบดีที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕          

เวลา ๐๘.๐๐ น.                           - พิธีโกนผมนาค ณ วัดแจ้งสว่าง

เวลา ๑๔.๐๐ น.                           - พิธีสู่ขวัญนาค ณ วัดแจ้งสว่าง

• วันศุกร์ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕                 

เวลา ๑๔.๐๐ น.                           - ขบวนแห่นาคเฉลิมพระเกียรติฯ ด้วยช้างนับร้อยเชือก อันยิ่งใหญ่ตระการตาเริ่มต้นจากศูนย์คชศึกษาไปที่วังทะลุ

                                                    - พิธีเซ่นไหว้ขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศาลปู่ตา ณ บริเวณวังทะลุ

เวลา ๑๙.๐๐-๒๔.๐๐ น.               - ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ณ วัดแจ้งสว่าง

• วันเสาร์ที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕     

เวลา ๑๓.๐๐ น.                           - พิธีอุปสมบท ณ วัดแจ้งสว่าง

เวลา ๑๙.๐๐ น.                           - ชมมหรสพสมโภชฉลองพระใหม่ ณ วัดแจ้งสว่าง

ททท. จึงขอเชิญนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเที่ยวชมงาน “ประเพณีบวชนาคช้างเฉลิม    พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ” ในครั้งนี้ และขอเชิญชายไทยที่มีอายุ ๒๐ ปีขึ้นไป มาร่วมอุปสมบทหมู่ตามแบบวิถีชาวกวยเพื่อสืบทอด ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ทั้งนี้สามารถแจ้งความประสงค์สมัครเข้าร่วมอุปสมบทหมู่ได้ที่สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ และหมู่บ้านช้าง(ศูนย์คชศึกษา) อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึง ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ โทร. ๐ ๔๔๕๑ ๑๙๗๕  ศูนย์คชศึกษา โทร. ๐ ๔๔๑๔ ๕๐๕๐ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุรินทร์  โทร. ๐ ๔๔๕๑ ๔๔๔๗ – ๘    E-mail : tatsurin.tat.or.th  www.tourismthailand.org   หรือโทร. 1672

แสดงผล 32 ครั้ง