ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ททท. เชิญเยาวชนในพื้นที่ประสบอุทกภัย ร่วมโครงการ “ททท. ติดอาวุธความคิด ภารกิจหัวใจใหม่” ปลูกฝังค่านิยมใหม่ใส่ใจสำนึกรักบ้านเกิด

บ่ายวันนี้ (5 เมษายน 2555) ณ โรงแรมมวกเหล็ก พาราไดส์ รีสอร์ท จ.สระบุรี     นายศุกรีย์  สิทธิวนิช  ผู้อำนวยการฝ่ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ททท.ติดอาวุธความคิด ภารกิจหัวใจใหม่” ซึ่งจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่เยาวชนเห็นถึงคุณค่าความสำคัญของการดูแลธรรมชาติ และแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดบ้านเกิดของตน  โดยอาศัยแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  ให้ความรู้ในด้านต่างๆ แก่เยาวชนเพื่อนำไปฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดของตน  ปลูกฝังการเป็นเจ้าบ้านที่ดี และสร้างจิตสำนึกรักและหวงแหน และพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกันปกป้องแหล่งท่องเที่ยวในประเทศให้พ้นจากภัยธรรมชาติในอนาคต พร้อมทั้งยังสร้างเครือข่ายความคิดเยาวชนหัวใจใหม่ที่มีใจในการอนุรักษ์ธรรมชาติและบ้านเกิดให้กระจายจากโรงเรียนสู่ชุมชนระดับประเทศ

จากเหตุการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ของประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมา ได้ส่งผลกระทบไปยังแหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่สำคัญในจังหวัดต่างๆเป็นอย่างมาก  ททท. จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพลิกฟื้นพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมให้กลับมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณค่าเช่นเดิมอีกครั้ง  จึงได้จัดโครงการ “ททท. ติดอาวุธความคิด ภารกิจหัวใจใหม่” ขึ้น โดยเชิญเยาวชนจากจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยรวม 25 จังหวัดๆละ 5 คน ได้แก่ พิษณุโลก  สุโขทัย  เพชรบูรณ์  พิจิตร  กำแพงเพชร   นครสวรรค์   ลพบุรี  ชัยนาท  อุทัยธานี  สิงห์บุรี  อ่างทอง  สระบุรี พระนครศรีอยุธยา นครนายก   ปทุมธานี นครปฐม   สุพรรณบุรี อุตรดิตถ์   แพร่  ลำปาง  ลำพูน  ตาก  ชัยภูมิ นนทบุรี และกรุงเทพมหานคร  เข้าร่วมแคมป์เยาวชน เพื่อร่วมกิจกรรมท่องเที่ยวเรียนรู้เชิงอนุรักษ์ในจังหวัดสระบุรี พร้อมกิจกรรม workshop ในหัวข้อต่างๆ อาทิ สร้างความรักในบ้านเกิดและการอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างสมดุลจากวิถีชีวิตของปราชญ์ชาวบ้าน ที่ได้นำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มาใช้ในชีวิตจริง  การเรียนรู้เรื่องอุทกภัย การป้องกันและความเข้าใจในเรื่องอุทกภัย จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ รศ.ดร.เสรี ศุภราทิตย์   เรียนรู้การท่องเที่ยวหัวใจใหม่ ที่มีใจอนุรักษ์ฯ จาก ททท.  รวมทั้งเรียนรู้การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการกล้าแสดงออกและการนำเสนอผลงานเพื่อการเป็นเจ้าบ้านที่ดี

ทั้งนี้  หลังจากจบกิจกรรมดังกล่าวแล้ว เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการทั้ง 25 ทีมจะต้องนำเสนอ   โครงงานในเนื้อหา “เราจะเป็นส่วนหนึ่งของการป้องกันอุทกภัยในอนาคต และร่วมกันฟื้นฟูจังหวัดของตนให้กลับมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้อีกครั้งได้อย่างไร” โดยทีมผู้ชนะเลิศ จะได้รับรางวัลชนะเลิศสุดยอดทีมดีเด่น รับทุนการศึกษา 50,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ   นอกจากนี้ ยังมีรางวัลขวัญใจมหาชน โดยนับคะแนนจากการโหวตทาง Social network  รับทุนการศึกษา 25,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ  ผู้สนใจสามารถติดตามภารกิจของทั้ง 25 ทีมและร่วมโหวตได้ทาง www.facebook.com/VolunTeen  หรือทางรายการเรื่องจริงผ่านจอ ทุกคืนวันพฤหัสบดี เวลา 22.20 น. ทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7

แสดงผล 21 ครั้ง