ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

จังหวัดกาญจนบุรี จัดงาน “เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี ๒๕๕๕”และเป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวสนองนโยบายรัฐบาล

 

จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดงาน “เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี ๒๕๕๕ และเป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม  

นายชัยวัฒน์  ลิมป์วรรณธะ  ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี  เปิดเผยว่า  วันที่ ๒๕ เมษายน ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และวันที่ ๒๖ เมษายน  เป็นวันประกาศอิสรภาพ  จึงถือว่าเป็นวันสำคัญของชาติและชาวจังหวัดกาญจนบุรี  รวมทั้งจังหวัดกาญจนบุรีเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์การทำยุทธหัตถี  ซึ่งนำโดยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  พระมหากษัตริย์ไทย และวีรบุรุษนักรบผู้กล้าหาญ  ที่ได้เสียสละชีวิต เลือดเนื้อ ในการกอบกู้เอกราช เพื่อให้พสกนิกรชาวไทยได้อยู่อย่างเป็นปกติสุขจากอดีตมาจนถึงปัจจุบัน  ในโอกาสของวันสำคัญดังกล่าว  จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ร่วมกันจัดงาน “เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี ๒๕๕๕” ขึ้นระหว่างวันที่ ๒๔-๓๐ เมษายน ๒๕๕๕  รวม ๗ วัน ๗ คืน  ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช หมู่ที่ ๒ ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และร่วมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์  ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทั้งประเทศและเพื่อเป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดกาญจนบุรี  ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยว ที่หลากหลายทั้งแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ  แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์  และแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี  เปิดเผยต่อไปอีกว่า  กิจกรรมภายในงาน “เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี ๒๕๕๕”  ประกอบด้วย  นิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และเทิดทูนสถาบัน  การแสดงแสง สี เสียง การแสดงทางศิลปวัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้าน การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน  การแข่งขันวงดนตรีไทย  การประกวดร้องเพลง  การสาธิตและจำหน่ายสินค้า OTOP รวมทั้งพืชผลทางการเกษตร  การออกร้านของหน่วยงานต่าง ๆ และมหรสพบันเทิง  ซึ่งวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๕ เป็นวันแรกของการจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในภาคเช้าจัดให้มีพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พิธีพราหมณ์ และพิธีสงฆ์ และวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๕ จัดให้มี พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวร

จึงขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมงาน “เทิดพระเกียติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี ๒๕๕๕”  ระหว่างวันที่ ๒๔-๓๐ เมษายน ๒๕๕๕  ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ตำบลดอนเจดีย์  อำเภอพนมทวน  จังหวัดกาญจนบุรี  ภายหลังจากเที่ยวชมงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราชแล้ว  จังหวัดกาญจนบุรี  ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นสมรภูมิสำคัญของจังหวัดอีกหลายแห่ง  เช่น  อุทยานประวัติศาสตร์สงครามเก้าทัพ  สะพานข้ามแม่น้ำแคว  ทางรถไฟสายมรณะ  สุสานทหารสัมพันธมิตร(ดอนรัก)  สุสานทหารสัมพันธมิตร(ช่องไก่) พิพิธภัณฑ์สงครามอักษะและเชลยศึก  พิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด  และพิพิธภัณฑ์อนุสาวรีย์ทหารผ่านศึกเวียดนาม  นอกจากนี้ยังสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวต่อยังแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีอยู่มากมายในจังหวัดกาญจนบุรีได้อีกด้วย

 

แสดงผล 86 ครั้ง