ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

“การเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืน” @ ภูนาคำ รีสอร์ท

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเลย ร่วมกับภูนาคำ รีสอร์ท ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม “การเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืน” วันที ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ ภูนาคำ รีสอร์ท อ.ด่านซ้าย จ.เลย

นางอัจฉพรรณ บุญเจริญ ผู้อำนวยการททท.สำนักงานเลย กล่าวถึงกิจกรรมนี้ว่า จากการที่ ททท.สำนักงานเลย ได้วางจุดมุ่งหมายหลักที่จะผลักดันให้พื้นที่รับผิดชอบ (เลย-หนองบัวลำภู) เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวเขียวในภูมิภาคอีสานตอนบน โดยการนำหลัก 7 Greens ของททท. มาเป็นแนวทางดำเนินการ และได้ดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา ๓ ปี แล้ว การอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมในโครงการ “เจ้าบ้านที่ดีรุ่นใหม่ หัวใจสีเขียว” ที่ผู้เข้าร่วมจะได้ลงมือปฏิบัติจริง อาทิ การเตรียมดินเพื่อการเกษตรอินทรีย์ การทำปุ๋ยหมักอินทรีย์เงินล้าน การทำจุลินทรีย์หน่อกล้วย การทำฮอร์โมนไข่ การทำยาฆ่าหญ้าอินทรีย์ และอื่นๆ จากอาจารย์ อทิศพัฒน์ วรรณสุทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรอินทรีย์  และทีมงาน เพื่อให้เลย และหนองบัวลำภู  มีความเป็น “สีเขียว” ต่อไปอย่างยั่งยืน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ภูนาคำรีสอร์ท โทร. ๐ ๔๒๘๙ ๒๐๐๕-๖ / www.phunacomeresort.com และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเลย    โทร. ๐ ๔๒๘๑ ๒๘๑๒/๐ ๔๒๘๑ ๑๔๐๕/email: tatloei@tat.or.th/ www.facebook.com/tatloei

แสดงผล 34 ครั้ง