ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

วิ่งผลัดมหาสมุทรสู่มหาสมุทร ครั้งที่ 7 7th Ocean to Ocean Relay Running.

 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  ธนาคารออมสิน  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จังหวัดชุมพร จังหวัดระนอง และโรงพยาบาลเวชธานี  จัดกิจกรรมเพื่อสุขภาพ วิ่งผลัดมหาสมุทรสู่มหาสมุทร ครั้งที่ 7  “7th Ocean to Ocean Relay Running”  เริ่มต้นจากอนุสาวรีย์เรือรบหลวงจักรีนฤเบศร์  อ.ปากน้ำหลังสวน จ.ชุมพร  สู่เส้นชัย ณ สวนอาหารเคียงเล ปากน้ำระนอง อ.เมือง จ.ระนอง

 ศ.คลินิก น.พ. เอาชัย  กาญจนพิทักษ์  คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันฯ เปิดเผยว่า การจัดการแข่งขันวิ่งผลัดมหาสมุทรสู่มหาสมุทร ปี 2555  จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 7  ในชื่อ  “7th Ocean to Ocean Relay Running (sunrise to sunset) เริ่มต้นปล่อยตัวจากฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิค ชายฝั่งอ่าวไทย ณ อำเภอปากน้ำหลังสวน จ.ชุมพร  สิ้นสุดฝั่งมหาสมุทรอินเดีย ชายฝั่งอันดามัน ณ สวนอาหารเคียงเล จ.ระนอง รวมระยะทาง 120 กิโลเมตร  โดยมีนักวิ่งเข้าร่วมแข่งขันประมาณ 100 ทีม จาก 5 ชาติ  คือ  มาเลเซีย  อินโดนีเซีย  ญี่ปุ่น  และสหรัฐอเมริกา  การแข่งขันมี 9 ประเภท ได้แก่  จูเนียร์ทั่วไป  หญิงทั่วไป มาสเตอร์ทั่วไป  ซีเนียร์ทั่วไป  จูเนียร์ผสม  มาสเตอร์ผสม  ซีเนียร์ผสม  เยาวชนรุ่นเล็ก  เยาวชนรุ่นใหญ่  เริ่มปล่อยตัวตั้งแต่ เวลา  05.00 น. ถึง  18.00 น.

 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  ธนาคารออมสิน  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จังหวัดชุมพร  จังหวัดระนอง  และโรงพยาบาลเวชธานี  ในฐานะผู้สนับสนุนการแข่งขัน มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสุขภาพดีดีเช่นรายการนี้ เพราะสุขภาพแข็งแรง กายดี ใจดี สมองปลอดโปร่ง รวมทั้งสร้างความสามัคคี  อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดภาคใต้ที่สวยงามในพื้นที่ 2 จังหวัดอีกด้วย

 

แสดงผล 4 ครั้ง