ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ททท. จัดทำโปรแกรมทัวร์ตัวอย่างครึ่งวัน 5 เส้นทางเที่ยวเมืองขอนแก่น รับกีฬาแห่งชาติ “ขอนแก่นเกมส์”

นายนพรัตน์  กอกหวาน  ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  ( ททท. ) สำนักงานขอนแก่น  ในฐานะประธานคณะกรรมการฝ่ายท่องเที่ยวการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ  ครั้งที่  ๔๐  “ขอนแก่นเกมส์”  เปิดเผยว่า  ททท. สำนักงานขอนแก่น  ร่วมกับคณะกรรมการฝ่ายท่องเที่ยว  ได้จัดทำข้อมูลโปรแกรมเส้นทางทัวร์ตัวอย่างท่องเที่ยวเมืองขอนแก่นครึ่งวัน  เพื่อรองรับผู้เข้าร่วมงานขอนแก่นเกมส์ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่  ๓ – ๑๓  มีนาคม  ๒๕๕๕  โดยนำเสนอเส้นทางแหล่งเรียนรู้  อู่อารยธรรมที่น่าสนใจ  ๕  เส้นทาง  ได้แก่  เส้นทางที่ ๑ : ไหว้พระธาตุ  เยี่ยมหมู่บ้านงูจงอาง  เส้นทางที่ ๒ : ไหว้พระใหญ่  ชมวิวเขื่อน  เยือนสวนสัตว์  เส้นทางที่ ๓ : เยือนเส้นทางสายไหมเมืองขอนแก่น  เส้นทางที่ ๔ : ยลฮูปแต้ม  สิมอีสาน  เยี่ยมยามบ้านไดโนเสาร์  และ  เส้นทางที่ ๕ : อารยธรรมขอมที่ขอนแก่น  โดยรายการท่องเที่ยวตัวอย่างทั้ง ๕ เส้นทางนี้  จะเป็นข้อมูลสนับสนุนการวางแผนเดินทางท่องเที่ยวในระหว่างการร่วมงานขอนแก่นเกมส์  ซึ่งจะช่วยเติมเต็มประสบการณ์การมาเยือนเมืองขอนแก่นของผู้ร่วมงานครั้งนี้ให้น่าประทับใจมากยิ่งขึ้น  ตลอดจนเป็นการนำเสนอคุณค่าของเส้นทางและแหล่งท่องเที่ยวเมืองขอนแก่นให้เป็นที่รู้จักและได้รับการเผยแพร่อย่างกว้างขวางมากขึ้นด้วย

ผู้สนใจข้อมูลโปรแกรมเส้นทางทัวร์ตัวอย่างทั้ง  ๕  เส้นทางดังกล่าว  สามารถติดต่อขอรับเอกสารข้อมูลได้ที่  ททท. สำนักงานขอนแก่น  โทร ๐ ๔๓๒๔ ๔๔๙๘ – ๙  เปิดให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ  ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.  หรือสามารถติดตามข้อมูลทางเว็บไซต์ ททท.  http://thai.tourismthailand.org/khon-kaen  เว็บไซต์ขอนแก่นเกมส์  www.khonkaengames.com  และทาง Facebook ททท. สำนักงานขอนแก่น www.facebook.com/TAT.KhonkaenOffice

แสดงผล 33 ครั้ง