ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัทยา แจ้งประกาศจากกองทัพเรือ เรื่องห้ามจัดนำเที่ยวที่เกาะริ้น และ เกาะใกล้เคียง

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ( ททท. ) สำนักงานพัทยา ได้รับแจ้งจากฐานทัพเรือสัตหีบ ด้วยปัจจุบันฐานทัพเรือสัตหีบ ได้ตรวจสอบพบว่ามีผู้ประกอบการท่องเที่ยวได้นำนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติขึ้นไปพักผ่อนและดำน้ำบริเวณเกาะลิ้น โดยมีการนำไม้ไผ่ปักไว้เป็นโครงสำหรับบังแดดเป็นจำนวนมากซึ่งพื้นที่เกาะลิ้นและเกาะใกล้เคียง ประกอบด้วย  เกาะมารวิชัย เกาะกลึงบาดาล เกาะหูช้าง เกาะเหลี่อม เกาะเหลื่อมน้อย หินต้นไม้ และ หินขาว เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตหวงห้ามและเป็นที่ฝึกยิงอาวุธของกองทัพเรือ ห้ามมิให้มีการนำนักท่องเที่ยวพักผ่อนบนเกาะและดำน้ำบริเวณโดยรอบ ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตนักท่องเที่ยว

นายอรรถพล วรรณกิจ  ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพัทยา  ได้รับแจ้งจากฐานทัพเรือสัตหีบ ให้ประกาศ และ ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว เรื่องห้ามมิให้นำนักท่องเที่ยวไปพักผ่อนบนเกาะริ้น และ ดำน้ำบริเวณเกาะใกล้เคียงดังกล่าว เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตหวงห้ามและเป็นที่ฝึกยิงอาวุธของกองทัพเรือ ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตนักท่องเที่ยว จึงเล็งเห็นว่า อยากจะขอความอนุเคราะห์ ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม และ สื่อมวลชนแขนงต่างๆ หน่วยงานภาครัฐ และ เอกชน ช่วยประชาสัมพันธ์ ให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในเขตเมืองพัทยา และ จังหวัดชลบุรี ให้รับทราบข้อมูลโดยทั่วถึง นักท่องเที่ยวจะไม่ได้อยู่ในภาวะเสี่ยงในการท่องเที่ยวในพื้นที่บ้านเรา เราจะได้ช่วยกันดูแลนักท่องเที่ยวทุกท่านเปรียบเสมือนส่วนหนึ่งในครอบครัวของเรา

 ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดอันตรายแก่นักท่องเที่ยวที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์ จึงขอประกาศ และ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวยุติการนำนักท่องเที่ยวขึ้นพักผ่อน และ ดำน้ำบริเวณเกาะริ้น และ อื่นๆบริเวณใกล้เคียง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองกิจการพลเรือน โทร 038 437112,081 429 1563 และททท. สำนักงานพัทยา โทร 038 423990, 038 427667 Call Center 1672

แสดงผล 6 ครั้ง