ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ททท. ผุดไอเดียเจ๋ง “แรลลี่สองน่องท่องสวนสมเด็จฯ” พร้อมชมการแสดงแสง สี เสียงอลังการศรีพฤทเธศวร จ.ศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กำหนดจัดงาน “เทศกาลดอกลำดวนบาน   สืบสานประเพณี สี่เผ่าไทศรีสะเกษ” ประจำปี ๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ ๙-๑๑ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ บริเวณสวนสมเด็จศรีนครินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี สี่เผ่าไทศรีสะเกษ และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดศรีสะเกษ โดยเฉพาะการได้มาสัมผัสดอกลำดวนบานและวิถีชีวิตสี่เผ่าไทในแมกไม้ที่ร่มรื่นของสวนสมเด็จศรีนครินทร์

นางสาวบุณยานุช วรรณยิ่ง ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานสุรินทร์ กล่าวว่า จังหวัดศรีสะเกษเป็นจังหวัดเดียวในประเทศไทยที่มีต้นลำดวนที่ขึ้นตามธรรมชาติอยู่รวมกันหนาแน่นมากกว่า ๕๐,๐๐๐ ต้น ภายในสวนสมเด็จศรีนครินทร์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ซึ่งเป็นสวนสมเด็จแห่งแรกของประเทศไทย ในช่วงเดือนมีนาคมของทุกปี ต้นลำดวนจะผลิดอกลำดวนบานสีเหลืองนวล ส่งกลิ่นหอมเย็นอบอวลไปทั่วบริเวณพื้นที่ กว่า ๒๓๗ ไร่ ซึ่งนับว่า   หาชมที่ไหนไม่ได้อีกแล้วนอกจากที่นี่ที่เดียว อีกทั้งจังหวัดศรีสะเกษยังมีวิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของชนสี่เผ่า คือ ลาว เขมร กูย และเยอ อาศัยอยู่ร่วมกันจากอดีตจนถึงปัจจุบัน จังหวัดศรีสะเกษจึงกำหนดจัดงาน “เทศกาลดอกลำดวนบาน สืบสานประเพณีสี่เผ่าไทศรีสะเกษ” ประจำปี ๒๕๕๕ ขึ้นในวันที่ ๙-๑๑ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ บริเวณสวนสมเด็จศรีนครินทร์ กิจกรรมในงานได้แก่ วัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตของชนสี่เผ่าภายในหมู่บ้านลาว เขมร กูย และเยอ  พร้อมการแสดงวัฒนธรรม นิทรรศการภาพเก่า การแสดงภาพวาดของศิลปินในท้องถิ่น การประกวดวาดภาพ การเล่าเรื่องจากวิถีชีวิตศรีสะเกษ การสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP และภาคค่ำร่วมรับประทานอาหารพื้นเมืองแบบพาแลง พาละ ๑,๒๐๐ บาท (๖ ท่าน) พร้อมชม การแสดง แสง สี เสียง “ศรีพฤทเธศวร” ที่ยิ่งใหญ่ตระการตา ด้วยนักแสดงกว่า ๘๐๐ ชีวิต ที่มาร่วมถ่ายทอดวัฒนธรรมประเพณีของชนสี่เผ่าและตำนานการสร้างบ้านแปงเมืองศรีสะเกษ ดินแดนแห่งดอกลำดวนซึ่งจะสร้างความประทับใจมิรู้ลืม

พิเศษที่สุดในปีนี้ ททท. ขอเชิญน้องๆ เยาวชน คุณพ่อ+คุณแม่ และคุณลูก ร่วมกิจกรรม WALK RALLY “สองน่องท่องสวนสมเด็จฯ” พร้อมชมการแสดงแสง สี เสียง “ศรีพฤทเธศวร” ชิงเงินรางวัลร่วม ๒๐,๐๐๐ บาท ในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๕ สมัครเป็นทีมๆ ละ ๓ คน ค่าสมัคร ๖๐๐ บาท ผู้สนใจสมัครได้ที่ ททท. สำนักงานสุรินทร์ โทร. ๐ ๔๔๕๑ ๔๔๔๗ - ๘ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (รับสมัครจำนวนจำกัด) และพลาดไม่ได้กับ โปรแกรมทัวร์สุดพิเศษที่ ททท. ร่วมกับสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ และสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ นำนักท่องเที่ยวจากกรุงเทพฯ มาชมงานดอกลำดวนบานและแสง สี เสียง อลังการ “ศรีพฤทเธศวร” รวมทั้งนครวัด-นครธม ในอัตราค่าบริการท่านละ ๘,๘๐๐ บาท สนใจติดต่อบริษัท LASALLEX โทร. ๐๒ ๑๙๗ ๐๒๘๘

แสดงผล 15 ครั้ง