ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ขอเชิญเที่ยวงาน “ เทศกาลเที่ยวระนอง ท่องอันดามัน 2555 ”

จังหวัดระนอง ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง เทศบาลเมืองระนอง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)สำนักงานชุมพร หน่วยงานภาครัฐและเอกชนจังหวัดระนอง ร่วมกันจัดงานเทศกาลเที่ยวระนอง ท่องอันดามัน ประจำปี 2555 ระหว่างวันที่ 16-24 มีนาคม 2555  ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองระนอง จังหวัดระนอง เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดระนอง สร้างความรับรู้ด้านศักยภาพด้านการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็น มนต์เสน่ห์แหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ ประเพณีวัฒนธรรมอันงดงามของชาวจังหวัดระนอง รวมไปถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้กับชุมชนพื้นที่ กิจกรรมที่น่าสนใจภายในงานอาทิ ตลาดย้อนยุค 4 ภาค การแสดงทางวัฒนธรรมพื้นบ้าน แสง สี เสียง อิ่มอร่อยเลิศรสกับเมนูพื้นบ้านอาหารพื้นเมือง สัมผัสธุรกิจสปาน้ำแร่คุณภาพอันดับโลกและแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมอื่นๆ อีกมากมาย

นายอุทัย วรมาศกุล ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานชุมพร กล่าวว่าจังหวัดระนองเป็นจังหวัดที่มีมนต์เสน่ห์สำหรับนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ มีแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อมากมาย อาทิ  สปาน้ำแร่ที่มีคุณภาพระดับโลกทั้งบ่อน้ำร้อน ณ สวนสาธารณะรักษะวาริน และ บ่อน้ำร้อนพรรั้ง , แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ เช่น พระราชวังรัตนรังสรรค์ (จำลอง) ศึกษาความเป็นมาของเจ้าเมืองระนอง ณ จวนเจ้าเมืองระนอง , แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติพลับพลึงธารแห่งคลองนาคา(ตุลาคม – ธันวาคมของทุกปี) เกาะช้างและเกาะพยามความงดงามและเงียบสงบเปรียบดังสรรค์ที่ซ่อนเร้นแห่งทะเลอันดามัน นอกจากนั้นยังมีแหล่งท่องเที่ยวชุมชนอีกมายไม่ว่าจะเป็น โฮมสเตย์ชุนชนมุสลิมบ้านม่วงกลวง อ. กะเปอร์ และอีกมากมายที่อยากจะเชิญนักท่องเที่ยวมาเยือนสักครั้ง  เทศกาลเที่ยวระนอง ท่องอันดามันประจำปี 2555 ในครั้งนี้ จึงเปรียบเสมือนการเชื้อเชิญนักท่องเที่ยวมาสัมผัสมนต์เสน่ห์ของจังหวัดระนองเมืองที่ได้ขึ้นชื่อว่า “เมืองเล็กในป่าใหญ่” หรือ “เมืองฝนแปดแดดสี่” อย่างแท้จริง

สอบถามรายละเอียดได้ที่ จังหวัดระนอง  โทรศัพท์ 077-800165 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)สำนักงานชุมพร  โทรศัพท์ 077-501831 เทศบาลเมืองระนอง  โทรศัพท์ 077-811422 องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง  โทรศัพท์  077-812371

แสดงผล 19 ครั้ง