ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

สตูล จัดมหกรรมแข่งขันว่าวประเพณีครั้งยิ่งใหญ่ และแสดงว่าวนานาชาติ ประจำปี ๒๕๕๕

จังหวัดสตูล โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล กำหนดจัดมหกรรมว่าวประเพณี ครั้งที่ ๓๒ และแสดงว่าวนานาชาติ ประจำปี  ๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๖ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕ ณ สนามบินจังหวัดสตูล

 การเล่นว่าวในประเทศไทย มีมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย และนิยมเล่นกันอย่างแพร่หลายในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นต้นมา โดยจังหวัดสตูลเป็นพื้นที่ที่ประชาชนนิยมเล่นว่าวกันเป็นจำนวนมาก และพัฒนารูปของว่าวเป็นชนิดต่าง ๆ โดยมีการคิดค้นว่าวพิเศษประจำถิ่นคือ “ว่าวควาย”  ต่อมาจังหวัดสตูลได้พัฒนานำว่าวมาจัดเป็นการแข่งขันโดยใช้พื้นที่บริเวณสนามบินจัดแข่งขัน และในโอกาสปีมหามงคล ๒๕๕๕ ได้รับพระกรุณาจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันว่าวประเภทขึ้นสูง  ประเภทเสียงดังกังวาน ประเภทสวยงามและความคิดสร้างสรรค์ รวม ๔ รางวัล นอกจากนี้ จะมีการแข่งขันว่าวประเภทขึ้นสูง เสียงกังวาน สวยงาม ว่าวความคิดสร้างสรรค์ ว่าวมาราธอน ว่าวพื้นเมือง (ว่าวควาย)   

สำหรับจุดเด่นของการจัดการแข่งขันว่าวประเพณีจังหวัดสตูล ครั้งที่ ๓๒ คือ การปล่อยว่าวเฉลิมพระเกียรติเนื่องในปีมหามงคล ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ทรงพระชนพรรษา ๘๐ พรรษา โดยมีการปล่อยว่าวจำนวน ๘,๐๐๐ ตัวในเวลาเดียวกัน ในวันเปิดงาน คือวันที่ ๒๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕ และการแสดงว่าวกลางคืนที่หาดูยาก

กิจกรรมพิเศษอื่น ๆ ภายในงานประกอบด้วย การจัดแสดงว่าวจากคณะแสดงว่าวนานาชาติที่ตอบรับเข้าร่วมงานมากถึง ๑๘ ประเทศ ได้แก่ประเทศ แคนาดา จีน อังกฤษ ฝรั่งเศส อินโดนีเซีย เยอรมัน ฮอร์แลนด์ อิตาลี่ ญี่ปุ่น คูเวต เลบานอน มาเลเซีย สิงคโปร์ แอฟริกาใต้ สวิสเซอร์แลนด์ ใต้หวัน สหรัฐอเมริกา เวียดนาม รวมทั้งการร่วมแสดงว่าวจากชมรมว่าวต่าง ๆ ในประเทศไทย เช่น ชมรมว่าวบุรีรัมย์ ชมรมว่าวสนุก Sky Kite ชมรมว่าววัดพระศรีอารย์ นอกจากนี้ยังมีการประกวด Miss Satun เทศกาลอาหารสยามอันดามัน การแสดงทางวัฒนธรรมและการแสดงของศิลปินชื่อดังต่าง ๆ ตลอดการจัดงาน

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตรัง จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและผู้สนใจทุกท่านเดินทางมาร่วมมหกรรมว่าวประเพณีจังหวัดสตูล ครั้งที่ ๓๒ และแสดงว่าวนานาชาติ ประจำปี ๒๕๕๕ โดยทั่วกัน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตรัง 199/2 ถนนวิเศษกุล  อำเภอเมือง  จังหวัดตรัง 92000 โทรศัพท์ 0 7521 5867, 0 7521 1085, 0 7521 1085 โทรสาร 0 7521 5868  E-mail: tattrang@tat.or.th

แสดงผล 30 ครั้ง