ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ชมไหว้ครูมวยไทยโลก และงานมหัศจรรย์มวยไทย มรดกโลก

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สมาคมสถาบันศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวแบบไทย สมาคมครูมวยไทย และสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดงาน “ไหว้ครูมวยไทยโลก และมหัศจรรย์มวยไทย มรดกโลก” ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๒ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อยกย่องและส่งเสริมศิลปะป้องกันตัวของไทย ซึ่งเป็นมรดกโลกที่สะท้อนให้เห็นถึงภูมิปัญญาของบรรพชนไทยที่มีเอกลักษณ์

เฉพาะตัวต่างจากชนชาติอื่น ทั้งยังได้ถูกนำมาใช้ในการป้องกันรักษาบ้านเมือง และกอบกู้เอกราชในหลายยุคหลายสมัยนายปราโมทย์ ทรัพย์เย็น ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. พระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า งานมหกรรมศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวแบบไทย และไหว้ครูมวยไทยโลกได้รับรางวัล PATA Gold Award 2011 ของสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (Pacific Asia travel Association - PATA) ในประเภท Culture ซึ่งผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้เดินทางไปรับมอบรางวัล ณ นครปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา และในปีนี้มีนักมวยชาวต่างชาติ จาก ๔๐ ประเทศ ให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม โดย ททท. จะจัดพิธีไหว้ครูมวยไทยโลก และงานมหัศจรรย์มวยไทย มรดกโลกในวันที่ ๑๗-๑๘ มีนาคม ๒๕๕๕ ชมการแข่งขันชกมวยไทยอาชีพระหว่างนักมวยไทย และนักมวยชาวต่างชาติณ ศูนย์ท่องเที่ยวอยุธยา ศาลากลางหลังเก่า และพิธีไหว้ครูมวย ชมการสาธิตศิลปหัตถกรรมการสักยันต์  การตีดาบอรัญญิก การแสดงศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวแบบไทย ในวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ วัดมหาธาตุ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายพิชัย เปี่ยมทองคำ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า กิจกรรมระหว่างวันที่  ๑๙-๒๒ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ บริเวณอนุสาวรีย์นายขนมต้ม  สนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะมีมหรสพสมโภชน์ฉายภาพยนตร์ ดนตรีลูกทุ่ง การแสดงศิลปะแม่ไม้มวยไทย การจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน การแสดงรำมวยไทย การแสดงกระบี่กระบอง การแสดงชนไก่ การแข่งขันชกมวยนานาชาติแข่งขันมวยพื้นบ้าน และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

ททท. สำนักงานพระนครศรีอยุธยา จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักท่องเที่ยวเข้าชมงาน  “ไหว้ครูมวยไทยโลก และมหัศจรรย์มวยไทยมรดกโลก” สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ททท. สำนักงานพระนครศรีอยุธยา  โทร.๐ ๓๕๒๔ ๖๐๗๖-๗, www.muaythaifestival.com และสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร.๐ ๓๕๒๔ ๕๔๑๗ หรือ www.เที่ยวภาคกลาง.com

แสดงผล 14 ครั้ง