ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

“เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปี 2555” ณ อุทยาน ร.2

 นางสาวอังคณา พุ่มผกา ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท.สำนักงานสมุทรสงคราม (สมุทรสงคราม นครปฐม สมุทรสาคร) เปิดเผยว่า  เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ และได้รับการยกย่องจากองค์การ UNESCOให้ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลก รวมทั้งเป็นการสนองพระมหากรุณาธิคุณที่ได้พระราชทานศิลปวัฒนธรรมอันงดงามไว้เป็นมรดกแก่ชาติ ดังนั้น มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (มูลนิธิ ร.2) ร่วมกับจังหวัดสมุทรสงคราม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) กรมศิลปากร และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จึงกำหนดจัดงาน  “เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปี 2555” ซี่งจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2555 ณ อุทยาน ร.2 อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม      

สำหรับกิจกรรมภายในงานครั้งนี้ นักท่องเที่ยวจะได้ชมการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมรวมทั้งเรื่องราววิถีชีวิตของชาวสมุทรสงคราม เช่น

          - โครงการปลูกมะพร้าว เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ 85 สายพันธุ์    

          - นิทรรศการเรื่องของมะพร้าว

          - วิจิตรมณเฑียร กิจกรรมวาดภาพ-ระบายสี

          - การสาธิตการทำขนมไทย เช่น มังกรคาบแก้ว  ค้าวคาวเผือก เป็นต้น

          - ชมการจัดแสดงบอนสี

          - ชมงานประดับมุก งานทำหัวโขน งานช่างสิบหมู่ งานช่างทองหลวง

          - ชมการแสดงละครชาตรี  การแสดงหุ่นกระบอก  

          - ชมการแสดงนาฏศิลป์ตามบทพระราชนิพนธ์เรื่องไกรทอง ตอนพ้อบน จากยุวศิลปินของมูลนิธิ ร.2       

         ส่วนไฮไลท์สำคัญคือการแสดงโขนที่หาชมได้ยากในชุด “สร้างกรุงลงกา-พระรามตั้งทัณฑ์บน” โดยศิลปินกรมศิลปากร นอกจากนี้ยังสามารถชมนิทรรศการ “เรือจิ๋ว” ,“ตักไข่ชิงโชค” , เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ “ตลาดโก้งโค้ง” อาหารจากมะพร้าว สินค้าจากชุมชน ขนมไทยในวรรณคดี และอื่นๆอีกมากมาย เพื่อเป็นของฝากหรือของที่ระลึกได้อีกด้วย โดยนักท่องเที่ยวสามารถเก็บเกี่ยวบรรยากาศและความประทับใจ รวมถึงมีส่วนร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบไป

        สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ มูลนิธิ ร.2 โทร. 0 2628 7217 , 0 2282 3419  หรือ  อุทยาน ร.2 โทร. 0 3475 1666  หรือ ททท.สำนักงานสมุทรสงคราม โทร. 0 3475 2827-8 E-mail: tatsmsk@tat.or.th  หรือ TAT Call Center 1672 เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทย

แสดงผล 9 ครั้ง