ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ใส่บาตรข้าวเหนียว ตามวิถีไทเชียงคาน

จังหวัดเลย และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเลย ขอเชิญท่านเข้าร่วมเป็นหนึ่งในผู้อนุรักษ์วัฒนธรรมใส่บาตรข้าวเหนียวร่วมกับชาวเชียงคาน

นางอัจฉพรรณ  บุญเจริญ  ผู้อำนวยการ  ททท.สำนักงานเลย กล่าวว่า เชียงคานเป็นชุมชนที่มีเอกลักษณ์อันโดดเด่น ในการใส่บาตรข้าวเหนียวแต่เพียงอย่างเดียว โดยจะนำอาหารไปถวายพระที่วัดหลังจากใส่บาตรแล้ว  นักท่องเที่ยวที่ร่วมกิจกรรม จะได้รับเกียรติบัตรอันสวยงามไว้เป็นที่ระลึก เพื่อแสดงว่าท่านเป็นผู้หนึ่งที่ร่วมรณรงค์และส่งเสริมวัฒนธรรมการใส่บาตรข้าวเหนียว ตามวิถีไทเชียงคาน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  (ททท.) สำนักงานเลย  โทร. ๐ ๔๒๘๑ ๒๘๑๒, ๐ ๔๒๘๑ ๑๔๐๕  email: tatloei@tat.or.th/ www.facebook.com/tatloei

แสดงผล 8 ครั้ง