ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ททท.แม่ฮ่องสอน เชิญร่วมงาน “ปาย..รักสุดขอบฟ้า Season of love @ Pai #4”

อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ ให้ความสนใจเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในแต่ละปีเป็นจานวนมาก เพื่อสัมผัสเสน่ห์แห่งธรรมชาติ ขุนเขา วัฒนธรรม ผสมผสานความโรแมนติก อำเภอปายจึงเปรียบเสมือนดินแดนในฝันของนักท่องเที่ยวและคู่รักที่แสวงหาสถานที่สวยงามตลอดจนบรรยากาศที่สุดแสนโรแมนติก

ททท.สำนักงานแม่ฮ่องสอน จึงได้ร่วมกับอำเภอปาย เทศบาลตาบลปาย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดงาน “เทศกาลปาย…รักสุดขอบฟ้า ปี 4” (Season of Love @ Pai#4) ระหว่างวันที่ 13 – 15 กุมภาพันธ์ 2555 ณ อำเภอปาย เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว ด้วยการจัดกิจกรรมสำหรับผู้ที่มีหัวใจรักกันทุกๆคู่ ไม่ว่าจะเป็น คู่รัก คู่เพื่อนซี้ คู่พี่น้อง หรือคู่ไหนๆ เพื่อร่วมสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติแห่งขุนเขา สายน้า สายหมอก และดอกไม้อันแสนโรแมนติก เพื่อเติมความรักความผูกพันให้แก่ทุกๆคู่ที่ร่วมกิจกรรมสาหรับทุกคู่ที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับความประทับใจตลอด 3 วัน 2 คืน ในรีสอร์ทชั้นนาของอำเภอปาย โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ ร่วมตักบาตรพระภิกษุสงฆ์หน้าที่ว่าการอำเภอปาย บริการจดทะเบียนสมรสให้แก่คู่สมรสและพิธีผูกข้อมือรับพรจากผู้เฒ่าแม่เฒ่าชาวอำเภอปาย พร้อมการทากิจกรรมเพื่อสังคม และสิ่งแวดล้อม (CSR) ณ หมู่บ้านกะเหรี่ยงแม่ปิง เพื่อมอบอุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม ให้แก่เด็กนักเรียนในหมู่บ้านกะเหรี่ยงแม่ปิง จากนั้นเดินทางท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ในอำเภอปาย เช่น นมัสการหลวงพ่ออุ่นเมือง วัดน้าฮู เยี่ยมชมหมู่บ้านจีนยูนานสันติชน และรับประทานอำหารเย็นริมน้าปายในบรรยากาศ “นั่งขอนนอนเสื่อ” ชมหนังรักโรแมนติกจากสหมงคลฟิล์ม พร้อมชมการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปิน แอน -ธิติมา ปทุมทิพย์ และ ฟอร์ด สบชัย ในบรรยากาศริมแม่น้าปาย

ททท.สำนักงานแม่ฮ่องสอน จึงขอเชิญคู่รักและนักท่องเที่ยวทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรมในงาน “เทศกาลปาย…รักสุดขอบฟ้า ปี4” ช่วงเทศกาลแห่งความรัก ระหว่างวันที่ 13 – 15 กุมภาพันธ์ 2555 โดยมีค่าใช้จ่ายเพียง 3,999 บาทต่อคู่เท่านั้น นักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ททท.สานักงานแม่ฮ่องสอน โทร. 053–612982–3 และบริษัท ดนตรีสีสัน จากัด โทร. 053–850778-9 / 088–1370197 สามารถ Download ใบสมัครและรายละเอียดกิจกรรมได้ที่ www.dseason.com

แสดงผล 7 ครั้ง