ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเศรษฐกิจ

ททท.หาดใหญ่จัดเวทีรวมกลุ่มบิ๊กไบค์สงขลาจัดตั้งชมรมทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ให้พื้นที่

 ททท.หาดใหญ่ จัดประชุมไบค์เกอร์ในสงขลาชวนทำกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวให้พื้นที่  พร้อมชวนไบค์เกอร์ทุกคนรวมตัวกันจัดตั้งชมรม สร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้กับนักขับขี่มอเตอร์ไซค์ใหญ่ โดยมีรองผู้กำกับการ ๕ กองบังคับการ ตำรวจท่องเที่ยว รองนายกเทศมนตรีตำบลคลองแห และนายกสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา ร่วมทำงานให้คำปรึกษาการจัดตั้งชมรมครั้งนี้

นายประภาส  อินทนปสาธน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท.สำนักงานหาดใหญ่ เปิดเผยว่าที่ประชุมเมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมยูงทอง  โรงแรมซากุระแกรนด์วิว  อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมีพันตำรวจโทสาธิต  พลพินิจรองผู้กำกับการ ๕ กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว นายกฤตภาส   บินสุอะหวา รองนายกเทศมนตรีตำบลคลองแห และนายสุรพล  กัมพลานนท์วัฒน์ นายกสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมพร้อมกับนักขับขี่มอเตอร์ไซค์ใหญ่จากหลายกลุ่มในพื้นที่สงขลากว่า ๔๐ คน เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรม Big Bike in Green ที่ ททท.สำนักงานหาดใหญ่จะจัดให้มีขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๕  แล้วใช้โอกาสนี้เปิดประเด็นหารือไบค์เกอร์ถึงการรวมกลุ่มกันจัดตั้งเป็นชมรม    ซึ่งไบค์เกอร์ที่เข้าร่วมประชุมวันนั้นทุกคนมีความเห็นตรงกันยินดีที่จะรวมตัวกันจัดตั้งเป็นชมรม โดยขั้นตอนแรกทุกคนในที่ประชุมได้แสดงความเห็นพร้อมเสนอชื่อบุคคลเป็นคณะทำงานชุดแรก ทำหน้าที่ประสานงาน ร่างข้อบังคับ ตราสัญลักษณ์ ชื่อชมรม  เบื้องต้นใช้สถานที่กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยวเป็นที่ประสานงานชั่วคราว  มีผู้อำนวยการสำนักงาน ททท.สำนักงานหาดใหญ่  รอง ผกก.๕ บก ทท รองนายกเทศบาลตำบลคลองแห และ นายกสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลาเป็นพี่เลี้ยงแนะนำให้คำปรึกษา  ขั้นตอนต่อไปจะเชิญไบค์เกอร์ในสงขลาทุกคนมาประชุมใหญ่  ให้ความเห็นชอบบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารชมรมและประธานชมรมก่อตั้ง และดำเนินการตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งชมรมต่อไป

 ผู้อำนวยการ ททท.ยังกล่าวต่อไปว่า ปรกติกลุ่มขับขี่มอเตอร์ไซค์ใหญ่เป็นอีกกลุ่มที่ชอบเดินทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงตามจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ  ไปพบปะกันทำกิจกรรมใหญ่ๆ ประจำปีแต่ละพื้นที่  บำเพ็ญสาธารณประโยชน์กันมากขึ้น ซึ่งได้เล็งเห็นศักยภาพและความเป็นไปได้ที่กลุ่มนักขับขี่มอเตอร์ใหญ่จะรวมตัว หาโอกาสให้ไบค์เกอร์รวมกลุ่มกันจัดตั้งชมรมทำงานให้สังคม ภาพที่อยากให้เกิดมานานแล้ว วันนี้นับเป็นสัญญาณที่ดี ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกลุ่มไบค์เกอร์ในพื้นที่อีกครั้งที่ได้รวมตัวจับมือกันสร้างภาพลักษณ์ใหม่  นับว่าเป็นพลังและทรัพยากรอันมหาศาลของจังหวัดสงขลาที่จะมีองค์กรเอกชนเพิ่มขึ้น ซึ่งเกิดจากกลุ่มบุคคลที่มีความเสียสละ เสนอตัวเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาขับเคลื่อน ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดไปพร้อมกับ ททท. อีกแรงหนึ่งด้วย    

แสดงผล 29 ครั้ง