ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ททท.นครราชสีมา ขอเชิญทุกท่านร่วมงานเกษตรสุรนารี’55

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา สนับสนุนการประชาสัมพันธ์โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)สำนักงานนครราชสีมา  ขอเชิญ ทุกท่านร่วมงานเกษตรสุรนารี ‘55 ระหว่างวันที่ 26 – 29 มกราคม 2555 ณ ฟาร์มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา   

นายสุหฤทธิ์  ชาญวนังกูร ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานนครราชสีมา เผยว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดงานเกษตรสุรนารี ประจำปี 2555 ในแนวคิด "ฟาร์มแสนสุข" ระหว่างวันที่ 26 - 29 มกราคม 2555 ณ ฟาร์มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุนารี อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา  โดยภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย ได้แก่ นิทรรศการการแสดงความก้าวหน้าและการวิจัยทางด้านเทคโนโลยีการเกษตร นิทรรศการและการอบรมทางวิชาการเพื่อการฟื้นฟูเกษตรกรหลังน้ำท่วม และการประกวดกล้วยไม้ ชวนชม และปลาคาร์พ การสาธิตการเพาะพันธุ์ปลาสวยงาม    ไก่เนื้อโคราช กิจกรรมเปิดบ้านฟาร์ม แหล่งเรียนรู้สำหรับเกษตรกร ชมทุ่งดอกไม้นานาพันธุ์ และพรรณพืชทางการเกษตรมากมาย พร้อมให้ผู้ร่วมงานร่วมชม ชิม ช็อป สินค้าทางการเกษตรและพืชผักปลอดภัย อันจะนำไปพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตร สามารถสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงไปยังสินค้าทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้เป็นอย่างดี  และคาดการณ์ว่าจะมีผู้ที่สนใจ นักท่องเที่ยวและทุกภาคส่วนหน่วยงาน เดินทางเข้าชมงาน อีกทั้งยังจะสามารถเดินทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงไปยังแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมทางการท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมา จำนวนไม่น้อยกว่า 30,000 คน

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักวิชาการเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี   สุรนารี โทร. 0 4422 4152-3
www.sut.ac.th
(ททท.) สำนักงานนครราชสีมา โทร. 0 4421 3030,  0 4421 3666
www.tourismthailand.org/nakhonratchasima    E – Mail: tatsima@tat.or.th

แสดงผล 20 ครั้ง