ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

“งานกาชาดดอกฝ้ายบาน มะขามหวานเมืองเลย ประจำปี ๒๕๕๕”

จังหวัดเลย และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)สำนักงานเลย  ขอเชิญท่านร่วมงานกาชาดดอกฝ้ายบาน มะขามหวานเมืองเลย ประจำปี ๒๕๕๕ ในวันที่ ๑-๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕   ณ  สนามหน้าศาลากลางจังหวัดเลย อำเภอเมือง จังหวัดเลย

นางอัจฉพรรณ  บุญเจริญ  ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเลย  กล่าวว่า งานกาชาดดอกฝ้ายบาน มะขามหวานเมืองเลย จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี  
กิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ ขบวนแห่เทิดพระเกียรติ  ขบวนแห่เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเน้นเรื่องการลดภาวะโลกร้อน  ชมนิทรรศการโครงการพระราชดำริและพระราชกรณียกิจ การออกร้านจากหน่วยงานราชการ และเอกชน  การประกวดผลผลิตทางการเกษตร และสินค้า OTOP    การประกวดการกรีดยาง ประกวดยางแผ่นดิบ ประกวดพืชผัก ผลไม้   การปร ะกวดร้องเพลงท้องถิ่นไทเลย ลูกทุ่งมัธยม การแข่งขันกีฬา   และมหรสพตลอดคืน นอกจากนี้ยังสามารถ  ร่วมสร้างกุศลกับร้านมัจฉากาชาด และลุ้นรางวัลอีกมากมาย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย โทร. ๐ ๔๒๘๑ ๑๒๕๘
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเลย   โทร. ๐ ๔๒๘๑ ๒๘๑๒/๐ ๔๒๘๑ ๑๔๐๕/ email: tatloei@tat.or.th/ www.facebook.com/tatloei

แสดงผล 14 ครั้ง