ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

งานเทศกาลตรุษไทสกล คนจีน เวียดนาม ประจำปี 2555 จังหวัดสกลนคร

จังหวัดสกลนคร กำหนดจัดงานเทศกาลตรุษไทสกล คนจีน เวียดนาม ประจำปี 2555 โดยปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 ซึ่งถือเป็นการเฉลิมฉลองในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่แบบชาวไทยเชื้อสายจีน และเวียดนาม  เพื่อเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม เพื่อให้เกิดชนชาติสัมพันธ์และเฉลิมฉลองในเทศกาลตรุษจีน ตรุษเวียดนามในเมืองสกลนคร โดยกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 23-25 มกราคม 2555 ณ บริเวณลานคนเมือง เขตเทศบาลเมืองสกลนคร

ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ คือ   ในวันที่ 23 มกราคม 2555 มีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 85 รูป, พิธีลงนามถวายพระพร และถวายเครื่องไหว้มงคล 3 เชื้อชาติ ณ พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์, ขบวนแห่วัฒนธรรม 3 เชื้อชาติ ที่สวยงามตระการตา โดยขบวนจะเริ่มจากบริเวณหน้าศูนย์อเนกประสงค์ผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสกลนคร ไปตามถนนสุขเกษม เข้าสู่บริเวณจัดงานที่ลานคนเมือง, ชมการเชิดสิงโต-มังกรทองที่ตื่นเต้นสนุกสนาน พร้อมนมัสการเจ้าแม่กวนอิม ชมการเดินแฟชั่นโชว์สานสัมพันธ์ 3 เชื้อชาติจากเหล่านางแบบสาวงาม การแสดงศิลปวัฒนธรรมจากชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม และเชื้อสายจีน การแสดงจากชมรมผู้สูงอายุจังหวัดสกลนคร  การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน ร่วมผัดหมี่มงคลกระทะยักษ์, ถนนอาหารวัฒนธรรมสานสัมพันธ์ 3 เชื้อชาติ ไทย จีน เวียดนาม, การออกร้านจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์เมืองสกลนคร ตลอดทั้ง 3 วันในการจัดงาน

แสดงผล 10 ครั้ง