ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

งานเทศกาลของปีใหม่ ผลิตภัณฑ์ OTOP สินค้าพื้นเมืองวิถีเลย ปี ๒๕๕๕

จังหวัดเลย ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย  สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเลย  พาณิชย์จังหวัดเลย  เกษตรจังหวัดเลย กลุ่มคลัสเตอร์ของฝากของที่ระลึก   คณะกรรมการเครือข่าย OTOP   จ.เลย  และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเลย     ขอเชิญผู้ที่สนใจเลือกซื้อสินค้าเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับคนที่คุณรัก ในงานเทศกาลของปีใหม่ ผลิตภัณฑ์ OTOP สินค้าพื้นเมืองวิถีเลย ปี ๒๕๕๕  จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๔ - ๑๐ มกราคม  ๒๕๕๕   ณ  ศูนย์สาธิตการตลาดผลิตภัณฑ์ OTOP ภูกระแต (ข้างห้างเทสโก้ โลตัส ) ต.นาอาน  อ.เมือง  จ.เลย

นางอัจฉพรรณ  บุญเจริญ  ผู้อำนวยการ  ททท.สำนักงานเลย กล่าวว่า สินค้า OTOP   ของจังหวัดเลย มีหลากหลายชนิด อาทิ อาหาร เครื่องดื่ม  ผ้าและเครื่องแต่งกาย  ของใช้  ของที่ระลึก  และสมุนไพร นักท่องเที่ยวสามารถเลือกซื้อสินค้าเพื่อเป็นของขวัญในเทศกาลต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๕ นี้  และถือว่าเป็นการส่งเสริมภูมิปัญญาของชุมชนให้มีกำลังใจในการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ของตนต่อไป นอกจากนี้  ททท. สำนักงานเลย  ยังจัดตั้งจุดให้บริการข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวของจังหวัดเลย  ในพื้นที่จัดงานเพื่อคอยให้บริการนักท่องเที่ยวและผู้ที่มาเยี่ยมเยือน จ.เลย  ในช่วงดังกล่าว อีกด้วย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจังหวัดเลย โทร. ๐ ๔๒๘๑ ๒๑๔๒  และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเลย  โทร. ๐ ๔๒๘๑ ๒๘๑๒/๐ ๔๒๘๑ ๑๔๐๕/ email: tatloei@tat.or.th/ www.facebook.com/tatloei

แสดงผล 15 ครั้ง