ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

พิธีถวายราชสักการะและเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี 2554

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงครามร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบและวัดบางกุ้ง ร่วมกันจัดงานถวายราชสักการะและเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ระหว่างวันที่  27-29  ธันวาคม  2554  ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (ค่ายบางกุ้ง) ตำบลบางกุ้ง  อำเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม

 นางสาวอังคณา พุ่มผกา ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานสมุทรสงคราม (สมุทรสงคราม นครปฐม สมุทรสาคร) กล่าวว่ารัฐบาลไทยได้ประกาศให้วันที่ 28 ธันวาคมของทุกปี ให้เป็น  “วันพระเจ้าตากสินมหาราช” ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเสวยราชย์ปราบดาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์ไทย นอกจากนั้นคณะรัฐมนตรียังมีมติให้ถวาย  พระราชสมัญญานามว่า “สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช” และมีการบันทึกไว้ว่าพระองค์ทรงเป็นวีรกษัตริย์ของชาติไทยที่ประชาชนรู้จักมากที่สุด มีการตั้งศาลเทพารักษ์และพระบรมราชานุสาวรีย์ถวายแด่พระองค์มากที่สุด  ดังนั้นเพื่อเป็นการน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระปรีชาสามารถของพระองค์ 

โดยค่ายบางกุ้งแห่งนี้เป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ เนื่องจากสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  ทรงโปรดเกล้าฯ ให้คนจีนรวบรวมผู้คนมาตั้งเป็นกองทหารรักษาค่าย จึงมีชื่อว่า “ค่ายจีนบางกุ้ง”  ต่อมาเมื่อ  พ.ศ. 2510 กระทรวงศึกษาธิการได้จัดตั้งค่ายลูกเสือขึ้นที่ค่ายบางกุ้ง เพื่อเทิดพระเกียรติพระองค์และได้สร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชไว้เป็นอนุสรณ์  สำหรับการจัดงานในครั้งนี้กำหนดจัดพิธีบวงสรวงสักการะดวงวิญญาณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  พิธีการวางพานพุ่มถวายราชสักการะและการจัดนิทรรศการ “ประวัติศาสตร์พระเจ้าตากสินมหาราช” พร้อมทั้งการแสดงของนักเรียนโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดสมุทรสงคราม  ชมศิลปะมวยไทย “ต้านภัยยาเสพติด”  ชมภาพยนตร์ การแข่งขันตระกร้อลอดบ่วง  การแข่งขันกีฬาเปตอง  วงดนตรีสดลูกทุ่งยอดนิยม  การตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งรอบโบสถ์ปรกโพธิ์   จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานพร้อมทั้งนมัสการ  “หลวงพ่อนิลมณี” หรือ “หลวงพ่อดำโบสถ์น้อย” ภายในโบสถ์ปรกโพธิ์  ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็น UNSEEN    แห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรสงคราม

 ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่วัดบางกุ้ง โทร. 0 3470 2812  หรือ  ททท. สำนักงานสมุทรสงคราม   โทร.  0 3475 2847-8  E-mail : tatsmsk@tat.or.th  หรือ Call Center 1672  เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทย

แสดงผล 41 ครั้ง