ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ททท. สุรินทร์ ชวนประกวดภาพถ่ายในโครงการสะพายกล้อง ย่ำปล่องภูเขาไฟ

 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุรินทร์ ขอเชิญชวนผู้รักการถ่ายภาพวัดฝีมือกัน ที่วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการ “สะพายกล้อง ย่ำปล่องภูเขาไฟ” วันที่ 4 – 5 กุมภาพันธ์ 2555

 นางสาวบุณยานุช  วรรณยิ่ง  ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท.  สำนักงานสุรินทร์ กล่าวว่า จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่อีสานตอนใต้ มีภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้ว จำนวน 6 แห่ง ในจำนวนนี้ได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว จำนวน 3 แห่ง คือ วัดเขาอังคาร อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง  และวนอุทยานภูเขาไฟกระโดงที่อยู่ในเขตอำเภอเมืองบุรีรัมย์ ซึ่งวนอุทยานภูเขาไฟกระโดงนี้มีลักษณะเด่น คือ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อศึกษาธรรมชาติ ด้านธรณีวิทยาและพันธุ์ไม้พื้นเมืองต่างๆ โดยเฉพาะพันธุ์ไม้พื้นเมืองที่เรียกว่า “โยนีปีศาจ”    อันเป็นที่มาของตำนานความรักระหว่างนางอรพิมกับท้าวปาจิต ที่เชื่อกันว่าเป็นเรื่องจริง เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตนกนานาชนิดที่อาศัยอยู่ริมบึง พร้อมกันนี้วนอุทยานฯ ได้ก่อสร้างสะพานเดินชมปากปล่องภูเขาไฟ  และแต่งเติมจุดท่องเที่ยวภายในวนอุทยานฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว  มีความน่าสนใจเป็นอย่างมาก ททท. สำนักงานสุรินทร์ จึงได้จัดทำโครงการสะพายกล้อง ย่ำปล่องภูเขาไฟขึ้นในวันที่ 4 – 5 กุมภาพันธ์ 2555  เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดบุรีรัมย์ และเป็นการกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวหลังเหตุอุทกภัย  

 ลักษณะของโครงการฯ เป็นกิจกรรมการเดินทางท่องเที่ยวเรียนรู้แบบมีเรื่องราวผ่านการถ่ายภาพ     ใช้เวลา 2 วัน วันแรก ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คุณนิพนธ์  เรียบเรียง มาบรรยายเกี่ยวกับเทคนิคการถ่ายภาพและลงพื้นที่ปฏิบัติการถ่ายภาพจริง ณ วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง จากนั้นนำผลงานส่งประกวด  ชิงเงินรางวัลร่วมสองหมื่นบาท ส่วนวันที่สองของการเดินทางจะได้ชมปราสาทพนมรุ้ง ปราสาทเมืองต่ำ  แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดบุรีรัมย์  ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้ ค่าใช้จ่ายเดินทาง   รวมพาหนะ ที่พัก และอาหาร คนละ 1,250 บาท รับจำนวนจำกัด 40 คน เท่านั้น และขอสงวนสิทธิ์สมัครก่อนได้รับสิทธิ์ก่อน  สำหรับผู้สนใจในพื้นที่ ที่เดินทางและจัดหาที่พักเอง ค่าใช้จ่ายคนละ 500 บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ :ททท. สำนักงานสุรินทร์ โทร. 0 4451 4447 - 8  โทรสาร. 0 4451 8530  www.tourismthailand.org/surin   E-mail :  tatsurin@tat.or.th  หรือโทร 1672

แสดงผล 17 ครั้ง