ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ททท.นครราชสีมา ขอเชิญทุกท่านชมการแสดงมินิไลท์ แอนด์ ซาวด์ พิมาย

จังหวัดนครราชสีมา  ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)สำนักงานนครราชสีมา  ขอเชิญ ทุกท่านชมการแสดง “มินิไลท์ แอนด์ ซาวด์ พิมาย”  ณ  อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย  อำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

นายสุหฤทธิ์  ชาญวนังกูร ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานนครราชสีมา เผยว่า  นี่คือการแสดงนาฏการที่ยิ่งใหญ่และสวยงาม การแสดง “มินิไลท์ แอนด์ ซาวด์ พิมาย” วิมายะนาฏการ ในชุด “พุทธบูชา” เป็นการแสดงประกอบแสงเสียงขนาดเล็ก เพื่อบอกเล่าถึงความเจริญรุ่งเรืองเมื่อครั้งอดีตกาลของเมืองพิมายและอารยธรรมขอมโบราณ “ปราสาทหิน     พิมาย” 

กิจกรรมภายในงานที่ต้อนรับผู้มาเยือนของชาวพิมาย ด้วยพิธีการบายศรีสู่ขวัญ  การนำชมศาสนสถาน สมัยอาณาจักรขอมโบราณภายในอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย  โดยยุวมัคคุเทศก์  จากโรงเรียนพิมายวิทยา    อิ่มอร่อยกับอาหารค่ำ(อาหารพื้นเมือง) ในบรรยากาศท่ามกลางโบราณสถานพร้อมกับการแสดงนาฏศิลป์ไทยพื้นบ้านชุด รำบายศรีสู่ขวัญ รำมโนราห์เล่นน้ำ  รำดึงครกดึงสาก  ชมการแสดงประกอบแสงเสียงขนาดเล็ก “วิมายะนาฏการ”  ชุดพุทธบูชา  เป็นการแสดงที่จินตนาการจากเรื่องราวของภาพจำหลักในปราสาทหินพิมายออกมาเป็นนาฏลีลา  อาทิ  ฉากการสร้างปราสาทหิน  การแสดงรำมวยโบราณ  เรือมจับกรับ  เรือมซันตรูจ ขบวนแห่พระพุทธบูชาและระบำพิมายปุระ ณ  อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย  อำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

กำหนดจัดการแสดง วันเสาร์ที่  28  มกราคม  และวันเสาร์ที่  25  กุมภาพันธ์  2555 เวลา 17.30 – 20.00 น.

ค่าบัตรเข้าชมการแสดง  400  บาท ต่อ 1 ท่าน(200 คน ต่อ 1 รอบการแสดง) ราคานี้รวมค่าชมการแสดง  กิจกรรมต่าง ๆ และค่าสาธิตการทำอาหารพื้นเมือง

การจองบัตรชมการแสดงรอบปกติ สามารถสอบถามและจองบัตรได้ที่  ที่ว่าการอำเภอพิมาย  โทร. 0-4447-1617  (คุณเปรมฤดี  นาคเครือ 08 1265 5371) สำนักงานเทศบาลตำบลพิมาย  โทร.   0 4447 1121 อุทยานประวัติศาสตร์     พิมาย  โทร.0 4447 1568  หรือที่ ททท. สำนักงานนครราชสีมาโทร. 0 4421 3030,  0 4421 3666

ในกรณีที่ท่านมาเป็นหมู่คณะ และมีความประสงค์ชมการแสดงที่สวยงามนอกเหนือจากรอบที่กำหนดขึ้น   ท่านสามารถประสานงานจัดชุดการแสดงได้  ซึ่งหากคณะท่านมีจำนวนตั้งแต่  1 - 200 คน  ค่าเหมารอบการแสดงรอบละ  70,000  บาท  ค่าอาหารเพิ่มท่านละ 200 บาท พร้อมมีบริการภาษาต่างประเทศ  (เฉพาะรอบพิเศษ)  ญี่ปุ่น /  อังกฤษ  และฝรั่งเศส  ไว้บริการแบบไม่ต่างจากรอบปกติ 

สนใจสามารถติดต่อสอบถาม/จองการแสดงรอบพิเศษได้ที่ ที่ว่าการอำเภอพิมาย  โทร. 0-4447-1617  (คุณเปรมฤดี  นาคเครือ 08 1265 5371) เทศบาลตำบลพิมายโทร. 0-4447-1121 ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอพิมาย  โทร. 08-6648-5228 หรือที่ ททท. สำนักงานนครราชสีมาโทร. 0 4421 3030,  0 4421 3666

แสดงผล 6 ครั้ง