ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

เทศกาลเชียงรายดอกไม้งาม ครั้งที่ 8

          จังหวัดเชียงราย และองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  ได้กำหนดจัดงานเทศกาลเชียงรายดอกไม้งาม ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2554 –3 มกราคม 2555 ณ บริเวณสวนไม้งามริมน้ำกก อ.เมือง จ.เชียงราย ใกล้สนามบินแม่ฟ้าหลวงเชียงราย  

           นางรัตนา จงสุทธนามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เปิดเผยว่า ด้วยศักยภาพของจังหวัดเชียงรายที่มีภูมิประเทศสวยงามมีความโดดเด่นด้วยเอกลักษณ์ของชาล้านนา  ผสมผสานกับศิลปวัฒนธรรมอันหลากหลายของชาติพันธุ์ในจังหวัดเชียงราย และมีภูมิอากาศที่เหมาะสมแก่การเพาะปลูกไม้ดอกเมืองหนาวองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายจึงได้จัด  “งานเทศกาลเชียงรายดอกไม้งาม” ในช่วงฤดูหนาวเป็นประจำทุกปีต่อเนื่องเรื่อยมา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548จนถึงปัจจุบัน พ.ศ. 2554 เป็นครั้งที่ 8 เพื่อร่วมเฉลิมฉลองสมโภช 750 ปี เมืองเชียงราย วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของจังหวัดเชียงราย เสริมสร้างรายได้แก่ประชาชน และส่งเสริมพัฒนาให้จังหวัดเชียงรายเป็นแหล่งผลิตไม้ดอก ไม้ประดับเมืองหนาวที่มีคุณภาพ ซึ่งถือว่าเป็นงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นที่รู้จักงานหนึ่งของจังหวัดเชียงราย กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่  24 ธันวาคม 2554 – 3 มกราคม 2555 ณ สวนไม้งามริมน้ำกก (ใกล้สนามบินแม่ฟ้าหลวง) โดยการจัดแสดงดอกไม้   เมืองหนาวนานาพันธุ์ และนำดอกทิวลิป ลิลลี่ คาร่าลิลลี่ ฯลฯ ที่เพาะปลูกในจังหวัดเชียงรายมาเป็นจุดเด่นเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว ซึ่งส่งผลให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวชมงานเทศกาลเชียงรายดอกไม้งามเป็นจำนวนมาก โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเดินทางไปชมเทศกาลทิวลิปบานถึงต่างประเทศ  ภายในงานได้จัดให้มีสวนเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เป็นอุทยานไม้ดอกไม้ประดับที่แสดงถึงความจงรักภักดีของเหล่าพระสกนิกรชาวเชียงราย  และชาวไทยทุกหมู่เหล่า  รวมทั้งประติมากรรมดอกไม้รูปทรงต่างๆ เช่น อุโมงค์ดอกไม้มงคล นาฬิกาดอกไม้ เครื่องดนตรีดอกไม้ พร้อมไม้ยืนต้นลีลานานาชนิด  อุทยานกล้วยไม้หลากหลายสายพันธุ์  มีสีสันอันงดงาม สัมผัสและศึกษาวิถีชีวิตในข่วงวัฒนธรรมล้านนาและชนเผ่า โดยการจำลองหมู่บ้านชาติพันธุ์ เรือนวิถีชีวิตของชาวเชียงราย ซึ่งมีความหลากหลายทางเชื้อชาติ  ศาสนาและวัฒนธรรม ที่มีการหล่อหลอมรวมกันเป็นอารยะทางวัฒนธรรมได้อย่างผสมกลมกลืนในรูปแบบนิทรรศการมีชีวิต นอกจากนี้ภายในงานยังได้นำผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของดีเมืองเชียงรายมาจัดจำหน่าย ทั้งชาและกาแฟจากยอดดอย ซึ่งเป็นการสร้างรายได้ให้กับประชาชนในทุกสาขาอาชีพ

         ในวันที่ 24 ธันวาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไปเชิญชมขบวนรถบุปผาชาติที่ตกแต่งด้วยดอกไม้นานาพันธุ์มีความสวยงามตระการตาจากส่วนราชการ สถาบันการศึกษา องค์กรเอกชนกว่า 20 ขบวนโดยเริ่มขบวนที่หน้าโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมเคลื่อนไปตามถนนบรรพปราการถึงห้าแยกพ่อขุนเม็งรายมหาราชในเวลา 18.00 น.  ชมพิธีเปิดงานเทศกาลเชียงรายดอกไม้งามกับการแสดงมินิไลท์ แอนท์ ซาวด์  ณ บริเวณสวนไม้งามริมน้ำกก และวันที่ 31 ธันวาคม2554 ขอเชิญชวนทุกท่านไปร่วม Countdown  ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในท่ามกลางกลิ่นไอธรรมชาติ  มวลดอกไม้ และสายน้ำ สัมผัสกับบรรยากาศแห่งล้านนา

          หนาวนี้.............พบกันที่เชียงรายดอกไม้งาม 24 ธันวาคม 2554 – 3 มกราคม 2555 บริเวณ สวนไม้งามริมน้ำกก ใกล้สนามบินแม่ฟ้าหลวงเชียงราย

 

แสดงผล 36 ครั้ง