ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเศรษฐกิจ

ททท.ไทเป สร้างชื่อ รับ 2 รางวัลใหญ่ : การออกแบบและการจัดการภายในบูธยอดเยี่ยม ในงาน Taipei International Travel Fair 2011

ททท. สำนักงานไทเป ประสบความสำเร็จในการเข้าร่วมงานส่งเสริมการขาย Taipei International Travel Fair 2011 ซึ่งเป็นงาน Consumer Fair ที่ใหญ่ที่สุด และจัดเป็นประจำทุกปีในไทเป ไต้หวัน โดยในปีนี้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 11-14 พฤศจิกายน 2554 แม้มีผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ของประเทศไทย และข่าวลือเรื่องโรคระบาดจากปัญหาน้ำท่วม แต่ยอดขายแพคเกจไปประเทศไทยก็บรรลุเป้าหมายเกินกว่าที่กำหนดไว้ จากความร่วมมือที่ดีของ 10 บริษัทนำเที่ยวชั้นนำ ที่ร่วมขายแพคเกจคุณภาพในการท่องเที่ยวประเทศไทยสามารถขายได้  1682 pax แพคเกจที่ขายดีที่สุด คือ ภูเก็ต สมุย และเชียงใหม่ ตามลำดับ  และมีกลุ่มนักท่องเที่ยว FIT บางส่วนที่ยังสนใจไปเที่ยวกรุงเทพฯ ในลักษณะจัดการเดินทางเองโดยซื้อเฉพาะบัตรโดยสารเครื่องบินและโรงแรม เนื่องจากเชื่อมั่นว่าตอนกลางของกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นจุดท่องเที่ยวหลักไม่ได้รับผลกระทบ และได้รับข่าวว่าสถานการณ์น้ำท่วมดีขึ้นแล้ว  

ในขณะที่ประเทศคู่แข่งขันในเอเชียด้วยกัน ได้แก่ ญี่ปุ่น และอินโดนีเซีย  สามารถขายแพ็คเกจได้ในจำนวนใกล้เคียงกันประมาณ 1,700 – 1,800 pax  จึงกล่าวได้ว่า แม้ว่าสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้น การท่องเที่ยวไทย ก็ยังสามารถฝ่าวิกฤตขายได้ดีกว่าหรือเกือบเท่ากับประเทศอื่นๆ ที่อยู่ในสถานการณ์ปกติ  กลยุทธ์การตลาดที่บริษัทนำเที่ยวร่วมกับ ททท. นำเสนอขายในงานนี้ จึงประสบความสำเร็จ สามารถรักษาตลาดส่วนหนึ่งไว้ได้

โดยในปีนี้ ททท. สำนักงานไทเป กำหนดธีมในการตกแต่งบูธภายใต้แนวคิด “Green and Chic” ตามนโยบายของ ททท. ที่ต้องการเน้นสินค้า 7 Greens และสอดคล้องกับแนวโน้มความต้องการและพฤติกรรมของคนไต้หวัน อีกทั้งเพื่อสร้างความน่าสนใจและดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาชมบูธ และซื้อแพคเกจท่องเที่ยว ททท. จึงได้นำคณะนักแสดงนาฏศิลป์ไทยและโขนหุ่นละครเล็ก คณะทำนาย มาร่วมแสดงบนเวทีใหญ่ของผู้จัดงาน และเวทีภายในบูธ พร้อมทั้งนำงานสาธิตหัตถกรรมไทยที่กำลังได้รับความนิยมในตลาดมาให้นักท่องเที่ยวได้ทดลองฟรี ได้แก่ การวาดลวดลายบนมือ การถักผมร้อยลูกปัด และการแกะสลักสบู่ โดยคณะสาธิตจากเชียงใหม่ รวมทั้งการสาธิตนวดแผนไทย โดยระรินจินดา รีสอร์ทแอนด์สปา  นอกจากนี้ บูธประเทศไทย ซึ่งออกแบบโดย งานสถาปัตยกรรม กองอาคารสถานที่ ของ ททท. ยังได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งทำการคัดเลือกจาก 60 ประเทศ จำนวน 1,500 คูหา ที่เข้าร่วมงาน ให้ได้รับรางวัลใหญ่ถึง 2 รางวัล คือ รางวัลการออกแบบบูธยอดเยี่ยม (The Best Booth Design Award) และรางวัลการจัดการภายในบูธยอดเยี่ยม (The Best Booth Operation Award)

แสดงผล 47 ครั้ง