ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

งานเทศกาลโคมไฟสีสันเมืองใต้ ครั้งที่ 6

นายประภาส อินทนปสาธน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานหาดใหญ่ กล่าวถึงการจัดงานเทศกาลโคมไฟสีสันเมืองใต้ ซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กับเทศบาลนครหาดใหญ่เป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวที่น่าสนใจกิจกรรมหนึ่งของนครหาดใหญ่ที่ต่างเป็นที่ชื่นชอบและรู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ จนสามารถกำหนดเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวอันเป็นเอกลักษณ์ และสร้างบรรยากาศ สีสันความแปลกใหม่จนเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย เป็นระยะเวลากว่า 5 ปี ในการดำเนินการจัดงานเทศกาลดังกล่าว ตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 เป็นต้นมา โดยได้รับกระแสการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก จนทำให้งานเทศกาลโคมไฟสีสันเมืองใต้  Hatyai Lantern Festival  กลายเป็นงานเทศกาลประจำปีที่ถูกบรรจุไว้ในปฏิทินการท่องเที่ยวของหาดใหญ่  และในครั้งนี้ถือได้ว่า เป็นครั้งที่ 6 ของการจัดงานเทศกาลโคมไฟภายใต้ความสวยงามของการจัดแสดงประติมากรรมในรูปแบบต่างๆ กับ 10 มหัศจรรย์แห่งความสุข ที่สะท้อนศิลปวัฒนธรรม และรูปแบบความสวยงามล้ำสมัย ที่สอดแทรกแนวคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ

โดยในครั้งนี้ได้กำหนดจัดแสดงขึ้นระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 30 เมษายน 2555 ซึ่งถือได้ว่าเป็นช่วงระยะเวลาแห่งการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของ 3 ชนชาติ คือ ชาติตะวันตก จีน และไทย  รวมถึงเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองและเทิดพระเกียรติในโอกาสที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระชนมายุครบ 84 พรรษา  และในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา แห่งองค์สมเด็จพระบรมราชินีนารถ   และโอกาสที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา จัดแสดงชุดโคมไฟสีสันเมืองใต้ เป็นโซนต่าง ๆ ในพื้นที่สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ เช่น  โซนโคมไฟเฉลิมพระเกียรติ , โซนโคมไฟนานาชาติ , โซนโคมไฟโลกของเด็ก , โซนโคมไฟชุดเทพนิยายและการ์ตูน และโซนโคมไฟอะควอเรี่ยม

อีกทั้งยังผนวกกับความสนุกสนานของมหัศจรรย์โคมไฟน้ำแข็งปี 3 Hatyai Ice Dome  เทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง ที่จัดขึ้นอย่างเต็มรูปแบบอีกครั้งในเดือนพฤศจิกายน 2554 นี้เป็นต้นไป ภายใต้อุณหภูมิติดลบ 15 องศาเซลเซียส บนพื้นที่กว่า 1,700  ตารางเมตร โดยในครั้งนี้ได้จัดแสดงความสวยงามของประติมากรรมโคมไฟน้ำแข็งฝีมือของช่างจีนจากเมืองฮาร์บินที่มีความชำนาญกว่า 30 ชีวิตในรูปแบบต่างๆ ที่ทุกท่านจะได้สัมผัส อาทิ

    1. สัญลักษณ์แห่งการเฉลิมฉลองและเทิดพระเกียรติองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ กับโคมไฟสัญลักษณ์หงส์และมังกร

    2.จัตุรัสเทียนอันเหมิน

    3.พระบรมมหาราชวัง

    4.Zone แห่งศรัทธา สิ่งศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่เคารพสักการะของชาวไทยและชาวจีน
             - เจ้าแม่กวนอิม
             - พระพุทธมงคลมหาราช (พระประจำเมืองหาดใหญ่)
             - องค์ฮกลกซิ่ว

     5.Zone Asia ประติมากรรมอันเป็นสัญลักษณ์ของประเทศจีน อินโดนีเซีย มาเลเซีย และสิงคโปร์ 
             - ศาลาทรงจีน 8 เหลี่ยม
             - ซุ้มประตูบาหลี
             - ปุตตราจายา
             - เมอร์ไลออน

     6.Zone สัตว์โลกล้านปี  สัตว์ต่างๆที่อาศัยในเมืองหนาวและขั้วโลก
             - ไดโนเสาร์
             - ช้างแมมมอส
             - หมีขั้วโลก
             - กวางเรนเดียร์

     7.Zone Of Fun  สนุกเพลิดเพลินไปกับ
             - สไลเดอร์น้ำแข็ง
             - เขาวงกต

     8.บาร์น้ำแข็ง    

พบกับความมหัศจรรย์และความสวยงามของเทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง ปี 3 Hatyai Ice Dome  ได้ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2554 นี้เป็นต้นไป และอย่าพลาดกับความประทับใจของสีสันแห่งโคมไฟยามค่ำคืน ในงานเทศกาลโคมสีสันเมืองใต้ Hatyai Lantern Festival ครั้งที่ 6  ระหว่างวันที่ 1 มกราคม- 30 เมษายน 2555
ณ สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

 อัตราค่าเข้าชม   เทศกาลโคมไฟสีสันเมืองใต้ Hatyai Lantern Festival  ครั้งที่ 6  เข้าชมฟรี  เทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง  Hatyai Ice Dome 

-  เด็กความสูง 101 cm. - 150 cm.  100  บาท ,  ผู้ใหญ่ 200 บาท
-  ชาวต่างชาติ   เด็ก 150 บาท , ผู้ใหญ่ 300 บาท                           
-  คนพิการ , ผู้ใหญ่อายุ 70  ปีขึ้นไป และเด็กสูงไม่เกิน 100 cm. ชมฟรี

 

แสดงผล 21 ครั้ง