ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเศรษฐกิจ

สถานประกอบการที่พัก เสนอราคาพิเศษช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) โดยความร่วมมือของผู้ประกอบการภาคเอกชน สมาคม ชมรมในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  ได้หารือในกลุ่มสถานประกอบการโรงแรมและรีสอร์ท ลดราคาที่พัก ทั้ง  แบบรายวัน และรายเดือน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เครียดกับสถานการณ์น้ำท่วมและบางส่วนต้องการอพยพครอบครัวหนีจากภัยน้ำท่วม ซึ่งในหลาย ๆ จังหวัดที่ไม่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมซึ่งยังสามารถเดินทางเข้าถึงและไปท่องเที่ยวได้ตามปกติ อาทิ นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว  กาญจนบุรี  เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์  รวมถึงด้านตะวันออก เช่น  ชลบุรี และตราด มีอัตราการเข้าพักค่อนข้างสูง ประมาณ 80% เมื่อวันหยุดต่อเนื่องช่วงวันปิยมหาราช  ระหว่างวันที่ 22-24  ตุลาคม ที่ผ่านมา

จากการประเมินสถานการณ์น้ำ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครขณะนี้  และคาดว่าน้ำทะเลจะหนุนสูง รวมทั้งน้ำเหนือจะเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพมหานครมากขึ้นในช่วงดังกล่าว  ประกอบกับคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบประกาศให้ วันที่  27 - 31 ตุลาคม 2554 เป็นวันหยุดราชการ เพื่อให้คนกรุงเทพฯ ได้เตรียมรับมือ จึงเป็นโอกาสที่ผู้ประสบอุทกภัย หรือผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงที่อาจได้รับผลกระทบ จะได้เตรียมพร้อมและวางแผนการสำรองที่พัก  ซึ่งขณะนี้มีโรงแรมในพื้นที่กรุงเทพ ที่เป็นสมาชิกของสมาคมโรงแรมไทย จำนวน 31 แห่งได้ให้ราคาพิเศษ 3 ระดับ  ไดแก่  600, 900  และ  1200 บาท ดูรายละเอียดที่ www.thaihotels.org

ส่วนโรงแรมที่พักในต่างจังหวัด  ได้แก่ ที่พักในเมืองพัทยา  นครนายก ปราจีนบุรี  ประจวบคีรีขันธ์และ เพชรบุรี ในพื้นที่ อำเภอแก่งกระจาน อำเภอชะอำ และอำเภอเมือง แต่ละแห่ง สามารถสอบถามข้อมูลราคาที่พักกับทางโรงแรมก่อนเข้าพัก   นอกจากนี้ทางชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเขาใหญ่-ปากช่อง ได้ร่วมกับสถานประกอบการโรงแรมและรีสอร์ท ที่เป็นสมาชิกของชมรมฯ ลดราคาที่พัก 30-50 % ทั้งแบบรายวัน และรายเดือนเพื่อให้เป็นที่พักพิง จนกว่าสถานการณ์อุทกภัยจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเขาใหญ่-ปากช่อง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 044-316279

แสดงผล 19 ครั้ง