ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเศรษฐกิจ

ททท. จัดแฟมทริป Thailand Goes Green ส่งเสริม Green Tourism สร้างภาพลักษณ์ให้ไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

วันนี้ (18 ตุลาคม 2554) ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส  นายมานิตย์  บุญฉิม ผู้อำนวยการภูมิภาคยุโรป แอฟริกา และตะวันออกกลาง  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นประธานในพิธีต้อนรับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว (Travel Agent) และสื่อมวลชนจากตลาดยุโรป แอฟริกา และตะวันออกกลาง จำนวน 50 ราย ที่ให้ความสนใจร่วมเดินทางสำรวจสินค้าและบริการการท่องเที่ยวด้าน Green Tourism ในประเทศไทย โดยได้รับการสนับสนุนการจัดทำเส้นทางจากสมาคมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย(สทอ.)

ททท. จัดกิจกรรมส่งเสริม Green Tourism โครงการ FAM Trip Thailand Goes Green ในระหว่างวันที่ 13-19 ตุลาคม 2554  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ให้ความสำคัญกับการดูแลสิ่งแวดล้อม และให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวกลุ่ม Green Tourism พร้อมกับการมุ่งเน้นการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนและวิถีชีวิตแบบไทย โดยการเชิญ Travel Agent และสื่อมวลชนจากต่างประเทศเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการ Thailand Goes Green ซึ่งประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลัก ดังนี้

1. การเดินทางสำรวจเส้นทาง Green Route จำนวน 4 เส้นทาง
     1.1 Lisu Lodge & Lantia Lodge เส้นทางเชียงใหม่-เชียงราย
     1.2 Loei Eco-Route: along the scenic Khong river เส้นทางอุดรธานี-หนองคาย-เลย-พิษณุโลก
     1.3 Green Escapes & Soft Adventure เส้นทาง ราชบุรี-สมุทรสงคราม-เพชรบุรี-หัวหิน 
     1.4 The Flavours and Fragrances of Central Thailand เส้นทางอัมพวา-เพชรบุรี-หัวหิน

2. การจัดกิจกรรม Workshop ในวันที่ 18 ตุลาคม 2554 เวลา 09.30-12.00 น. ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส กรุงเทพฯ เพื่อสรุปผลการเดินทางสำรวจเส้นทาง 4 เส้นทาง พร้อมกับการเสนอแนวทางแก้ไขและปรับปรุงเส้นทางเพื่อนำเสนอขายในตลาดต่างประเทศ โดยได้เชิญผู้เกี่ยวข้องด้าน Green Tourism อาทิ สมาคมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย(สทอ.) มูลนิธิใบไม้เขียว และสถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อร่วมวงเสวนาเกี่ยวกับเส้นทาง Green Route และ Green Tourism ในประเทศไทย

3. การจัดกิจกรรม Table Top Sales ระหว่างผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทยจำนวน 100 ราย กับ Travel Agent ที่เดินทางมาร่วมโครงการ Thailand Goes Green จำนวน 25 ราย ในวันที่ 18 ตุลาคม 2554 เวลา 13.30-15.30 น. ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส กรุงเทพฯ เพื่อเปิดโอกาสในการเจรจาธุรกิจด้านการท่องเที่ยว

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงสินค้าด้าน Green Tourism  ให้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น  ททท. จึงได้จัดทำ Micro-site “Thailand Goes Green “  ภายใต้เวปไซต์ www.7greens.com  ในการเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารและเผยแพร่กิจกรรมด้าน Green Tourism พร้อมกับเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศไทยและต่างประเทศได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

แสดงผล 24 ครั้ง