ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ประเพณีลากพระจังหวัดตรัง ครั้งที่ 11 ประจำปี 2554

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่จังหวัดตรัง  จัดงานประเพณีลากพระจังหวัดตรัง  ครั้งที่ 11 ประจำปี 2554  ระหว่างวันที่ 13-17  ตุลาคม 2554 ณ ลานเรือพระ สนามกีฬาทุ่งแจ้ง  อำเภอเมือง  จังหวัดตรัง  โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย  อาทิ  

@ สัมผัสความสวยงามทั้งในบรรยากาศกลางวันและยามค่ำคืนของเรือพระกว่า   60 เรือพระ

@ ร่วมลากพระ และ ทำบุญเรือพระ เป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและสะสมบุญ

@ ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านภาคใต้  การแสดงดนตรี  ของนักเรียนนักศึกษา  การแสดงมหรสพ 

@ เลือกซื้อสินค้า OTOP และ ของดีของฝากเมืองตรัง

@ เชียร์การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน กว่า 10 ชนิด เช่น ซัดต้ม  กินต้ม  เตะปี๊บไกล วิ่งกระสอบชาย-หญิง  วิ่งสามขา  ชักเย่อ  ขูดมะพร้าว

 ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังได้ให้ความสำคัญในการฟื้นฟู ปรับปรุง และพัฒนาการจัดงานประเพณีลากพระจังหวัดตรังมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี  เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน และถ่ายทอดขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามอันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นให้คงอยู่   ซึ่งประเพณีลากพระจะจัดขึ้นหลังวันออกพรรษา 1 วัน   หรือวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11    โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังได้สนับสนุนและส่งเสริมให้ชุมชนต่างๆ ทั่วทั้งจังหวัดตรังร่วมแรงร่วมใจกันจัดประดับตกแต่งเรือพระอย่างสวยงาม  และพร้อมใจกันลากเรือพระในนามของวัดเข้าร่วมงานประเพณี  พร้อมทั้งจัดให้มีงานสมโภชเรือพระและจัดงานรื่นเริง เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมสนุกสนานกับการแสดงศิลปวัฒนธรรม  การแสดงมหรสพ  การละเล่นต่างๆ และร่วมทำบุญเป็นเวลา 5 วัน 5 คืน

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานตรัง  จึงขอเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้สนใจ  เยี่ยมชมงานและร่วมสืบสานประเพณีลากพระของจังหวัดตรัง ครั้งที่ 11  ระหว่างวันที่ 13-17 ตุลาคม 2554  ณ สนามกีฬาทุ่งแจ้ง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดการจัดงานได้ที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง โทร. 0 7521 8262.

แสดงผล 367 ครั้ง