ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

มหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์

ปู๊น...ปู๊นนน กลับมาอีกครั้งกับโปรแกรมนั่งรถไฟไปเที่ยวงานช้าง ซึ่งจะนำท่านไปสัมผัสความยิ่งใหญ่ตระการตาในงานแสดงช้าง จ.สุรินทร์ ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก ชมความเป็นมาจากหนอนไหมสู่ผ้ายกทองอันเลอค่า  และเครื่องเงินลายไข่แมงดาที่งามอย่างเป็นเอกลักษณ์  แถมด้วยหัวใจอนุรักษ์จากการท่องเที่ยวทางรถไฟ(พลังงาน÷40)

วันที่  18  พฤศจิกายน  2554
เวลา 20.00 น.    - คณะพร้อมที่สถานีรถไฟหัวลำโพง
เวลา 20.30 น.    - ออกเดินทางไปจังหวัดสุรินทร์  โดยรถด่วนขบวนที่  67
                             - รับประทานอาหาร  (อาหารกล่อง)
                             - พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่  19  พฤศจิกายน  2554
เวลา 04.30 น.    - เดินทางถึงสถานีรถไฟสุรินทร์  นำท่านไปทำธุระส่วนตัวเปลี่ยนเสื้อผ้าและรับประทานอาหารเช้า
เวลา 07.30 น.    - ออกเดินทางไปสนามแสดงช้าง
เวลา 08.00–11.00 น.    - ชม หัย์ช้สุริร์ การแสดงคล้องช้าง กระบวนช้างศึก การแสดงช้างแสนรู้  การแสดงศิลปวัฒนธรรมฯ ที่ยิ่งใหญ่ตระการตาและเป็นเอกลักษณ์ไม่มีที่ไหนในประเทศไทย
เวลา 12.00 น.    - รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 น.    - ออกเดินทางไป
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนารถสุรินทร์
เวลา 13.30 น.    - ชมขบวนการเลี้ยงหนอนไหมระยะฟักไข่ไปจนถึงเป็นตัวหนอนทอรัง ชมการสาธิตการสาวไหม การย้อมไหมจากสีธรรมชาติและการทอผ้า ตลอดจน    ชมแปลงสาธิตการปลูกหม่อนต้นแบบ และพิพิธภัณฑ์ผ้าไหมพื้นเมือง ซึ่งเป็นการสนองพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ ในการอนุรักษ์การทอผ้ามัดหมี่ในประเทศไทยและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานสัญลักษณ์นกยูงไทยให้เป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพ        ผ้าไหมไทย
เวลา 15.00 น.   -  ชมการทอผ้าไหมที่มีความละเอียด   ถึงหนึ่งพันสี่ร้อยสิบหกตะกอ ใช้ช่างทอประจำกี่ 4 คนขึ้นไป ณ หมู่บ้านทอผ้าไหมยกทองโบราณบ้านท่าสว่าง อ.เมือง จ.สุรินทร์ แหล่งรวบรวมผลงานศิลปหัตถกรรมของกลุ่มทอผ้ายกทอง “จันทร์โสมา” ด้วยการออกแบบลวดลายที่สลับซับซ้อนและวิจิตรงดงาม ผสมผสานกันระหว่างลวดลายการทอแบบราชสำนักไทยโบราณ กับเทคนิคการทอผ้าแบบพื้นบ้าน จนกลายเป็นผ้าทอที่มีความงดงามอย่างมหัศจรรย์และมีชื่อเสียงโด่งดังระดับโลก
เวลา 16.30 น.  -  ชมการทำเครื่องเงินโบราณ ณ หมู่บ้านหัตถกรรมเขวาสินรินทร์ ได้แก่ การผลิตลูกประคำเงินที่เป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้านเรียกกันว่า “ลูกปะเกือม” ลูกปะเกือมเป็นการนำแผ่นเงินมาตีเป็นลูกกลมหรือรีเกลี้ยงๆ แล้วนำมาลงยาและลงลายต่างๆ ที่มีความสวยงาม เช่น ลายไข่แมงดา ลายดอกพิกุล ลายดอกทานตะวันเป็นต้น      นิยมนำไปทำเป็นเครื่องประดับของสุภาพสตรี  เช่น กำไร เข็มขัด สร้อยคอ ต่างหู
เวลา 17.30 น.   -  ออกเดินทางกลับสู่ตัวเมืองสุรินทร์
เวลา 18.00 น.   -  แวะซื้อของฝากที่ร้านกุนเชียงห้าดาว
เวลา 19.00 น.   -  รับประทานอาหารเย็น
เวลา 20.00 น.   -  เตรียมขึ้นรถไฟรถด่วนขบวนที่  68  (อุบลราชธานี – กรุงเทพฯ)
เวลา 20.59 น.   -  รถไฟขบวนพิเศษออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ
เวลา 05.50 น.   -  รถไฟขบวนพิเศษเดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ค่าใช้จ่าย       ท่านละ 1,999 บาท  (จำหน่ายราคาเดียวทั้งเด็กและผู้ใหญ่)  

รับจำนวนจำกัด  เพียง 80 ท่าน เท่านั้น

อัตรานี้รวม     - อาหาร เครื่องดื่ม อาหารว่าง ทุกมื้อ  - พาหนะเดินทาง      

                         - ค่าเข้าชมการแสดงช้าง - มัคคุเทศก์  - ค่าประกันการเดินทาง

ติดต่อสอบถาม และสำรองที่นั่ง ได้ที่ :  1.  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุรินทร์ : 355/3-6 ถ.เทศบาล1 อ.เมือง จ.สุรินทร์  32000 โทร. 0 4451 4447-8  แฟกซ์ 0 4451 8530  Email : tatsurin@tat.or.th  2.  สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์ : สำนักงานสะเร็นทราเวล เลขที่ 204/1-4 ถ.เทศบาล2   ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ โทร. 0 4452 0147 มือถือ 089 949 1185 แฟกซ์ 0 4471 3828   Email : sarentour@hotmail.com

แสดงผล 28 ครั้ง