ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

สหภาพแรงงานฯ ททท. ส่งมอบ ๘๔ ตู้หนังสือท่องเที่ยว “เพื่อน้อง” ร่วมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา

บ่ายวันนี้ (๑๔ กันยายน ๒๕๕๔)  ที่อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานใหญ่ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ นายสุรพล เศวตเศรนี ผู้ว่าการ ททท. เป็นประธานในการมอบตู้หนังสือท่องเที่ยว “เพื่อน้อง” ให้กับผู้แทนโรงเรียน ๘ แห่งในกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ในการมอบความรู้ด้านการท่องเที่ยวไปยังเยาวชน และเป็นการร่วมเฉลิมพระเกียรติในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๗ รอบ ๘๔ พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

โครงการ ๘๔ ตู้หนังสือท่องเที่ยว “เพื่อน้อง” เป็นโครงการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สรทท.) และ อนุสาร อสท. ร่วมกันปลูกฝังแนวคิด “เที่ยวหัวใจใหม่ เมืองไทยยั่งยืน” ซึ่งสอดคล้องตามแผนตลาดการท่องเที่ยวของ ททท. พร้อมทั้งรณรงค์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อการศึกษาเรียนรู้และสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคม ด้วยการจัดทำตู้หนังสือ จำนวน ๘๔ ตู้ พร้อมจัดหาหนังสือ เอกสารที่ ททท.จัดพิมพ์ รวมทั้ง อนุสาร อสท. ฉบับย้อนหลังมอบให้กับโรงเรียน ๘๔ แห่งทั่วประเทศ แบ่งเป็นโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร จำนวน ๘ แห่ง และโรงเรียนในต่างจังหวัด ๗๖ แห่ง (จังหวัดละ ๑ โรงเรียน) โดยให้สำนักงาน ททท. ในประเทศพิจารณาจัดหาโรงเรียนที่เหมาะสม

นายสุรพล กล่าวว่า “โครงการ ๘๔ ตู้หนังสือท่องเที่ยว ‘เพื่อน้อง’  ที่จะส่งไปยัง ๗๗ จังหวัดจะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะสร้างความรู้ ความเข้าใจในการท่องเที่ยวอย่างถูกวิธี เพื่อให้เกิดกระแสการอนุรักษ์เพื่อการท่องเที่ยวในทิศทางที่ยั่งยืนไปยังกลุ่มเยาวชนในหลากหลายพื้นที่ทั่วประเทศ โดยอาศัยวิถีดั้งเดิมของสังคมไทย ที่มีหนังสือเป็นเครื่องชี้นำความรู้ช่วยในการเปิดโลกทัศน์ ซึ่งจะส่งผลให้เยาวชนรักการอ่าน และนำไปสู่การมีส่วนร่วมของเยาวชนในการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศต่อไปในอนาคต”

สำหรับผู้สนใจที่ต้องการร่วมอุปถัมภ์โครงการ ๘๔ ตู้หนังสือท่องเที่ยว ‘เพื่อน้อง’  สามารถสมัครเป็นสมาชิกอนุสาร อสท. เพื่อส่งหนังสืออนุสาร อสท. ให้กับโรงเรียนในโครงการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานการตลาดวารสาร  ททท. โทร ๐ ๒๒๕๐ ๕๕๐๐ ต่อ ๒๐๑๑-๕

แสดงผล 8 ครั้ง