ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ททท. สำนักงานแพร่ เชิญร่วมงาน“เทศกาลโลกของกว่าง นักสู้แห่งขุนเขา ประจำปี ๒๕๕๔” ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอปัว จังหวัดน่าน

อำเภอปัว กำหนดจัดงาน “เทศกาลโลกของกว่าง นักสู้แห่งขุนเขา ประจำปี ๒๕๕๔” ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๗ กันยายน ๒๕๕๔ ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอปัว จังหวัดน่าน เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีการประลองกว่างอันเก่าแก่ของภาคเหนือให้แก่อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษา และดำรงรักษาให้คงอยู่ ตลอดจนเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอปัว จังหวัดน่าน

นายวิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการสำนักงานแพร่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า “เทศกาลโลกของกว่าง นักสู้แห่งขุนเขา ประจำปี ๒๕๕๔”  ภายในงานประกอบไปด้วย การแสดงนิทรรศการโลกของกว่าง ซึ่ง แสดงวงจรชีวิตของกว่าง สายพันธุ์ด้วงกว่างทั้งในและต่างประเทศ การแสดงนิทรรศการภูมิปัญญาพื้นบ้านอำเภอปัว ขบวนแห่หุ่นกว่างขนาดใหญ่ชนิดต่างๆ การประกวดกว่างสวยงาม การแข่งขันประลองกำลังกว่าง การประกวดธิดากว่าง การประกวดร้องเพลง การจัดแสดงและจัดจำหน่ายสินค้าท้องถิ่น และสินค้าราคาถูก รวมทั้งการแสดงของศิลปิน นักร้องมากมาย

ททท.สำนักงานแพร่ จึงขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีการประลองกว่างอันเก่าแก่ในงาน “เทศกาลโลกของกว่าง นักสู้แห่งขุนเขา ประจำปี ๒๕๕๔” ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๗ กันยายน ๒๕๕๔ ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอปัว จังหวัดน่าน

สอบถามรายละเอียดได้ที่  ที่ว่าการอำเภอปัว  งานสำนักงานอำเภอ โทร ๐ ๕๔๗๙ ๑๔๙๕  สอบถามข้อมูลการเดินทาง และการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิตถ์ ได้ที่ ททท.สำนักงานแพร่ โทรศัพท์ ๐ ๕๔๕๒ ๑๑๑๘, ๐ ๕๔๕๒ ๑๑๒๗

แสดงผล 17 ครั้ง